ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลส

Stainless Grating

ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

 Stainless Grating

ขอแนะนำสินค้า ตะแกรงสแตนเลส รางระบายน้ำสแตนเลส ตะแกรงสแตนเลสผลิตจาก สแตนเลส เกรด SUS 304 ซึ่งมีคุณสมบัติ ป้องกันสนิม ถูกสุขลักษณะ ตัวเนื้อสแตนเลสมีคุณสมบัติที่แบคทีเรียไม่สามารถเกาะติดได้ จึงเป็นอุปกรณ์โลหะที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายและเหมาะกับการนำมาใช้ในงานก่อสร้างระบบรางระบายน้ำต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สระว่ายน้ำ เป็นต้น

โดยจัดจำหน่าย ตะแกรงสแตนเลสแบบต่างๆ ดังนี้

-ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

-ฝาท่อสแตนเลส

-รางระบายน้ำสแตนเลส

-สแตนเลสสั่งผลิตตามแบบ

 

 

รายการสินค้าตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

ตามขนาดต่างๆดังนี้

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ (รุ่นขายดี)

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-01

Model Stainless grating STL-LA-01ความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)ความหนา(mm.)ชนิดผิว
STL-LA-011 รางระบายน้ำสแตนเลส100500252Mirror/Hair Line
STL-LA-012 รางระบายน้ำสแตนเลส150500252Mirror/Hair Line
STL-LA-013 รางระบายน้ำสแตนเลส200500252Mirror/Hair Line
STL-LA-014 รางระบายน้ำสแตนเลส250500252Mirror/Hair Line
STL-LA-015 รางระบายน้ำสแตนเลส1001000252Mirror/Hair Line
STL-LA-016 รางระบายน้ำสแตนเลส1501000252Mirror/Hair Line
STL-LA-017 รางระบายน้ำสแตนเลส2001000252Mirror/Hair Line
STL-LA-018 รางระบายน้ำสแตนเลส2501000252Mirror/Hair Line

 


 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ (รุ่นขายดี)

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-02

Model Stainless grating STL-LA-02ความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)ความหนา(mm.)ชนิดผิว
STL-LA-021 รางระบายน้ำสแตนเลส100500252Mirror/Hair Line
STL-LA-022 รางระบายน้ำสแตนเลส150500252Mirror/Hair Line
STL-LA-023 รางระบายน้ำสแตนเลส200500252Mirror/Hair Line
STL-LA-024 รางระบายน้ำสแตนเลส250500252Mirror/Hair Line
STL-LA-025 รางระบายน้ำสแตนเลส1001000252Mirror/Hair Line
STL-LA-026 รางระบายน้ำสแตนเลส1501000252Mirror/Hair Line
STL-LA-027 รางระบายน้ำสแตนเลส2001000252Mirror/Hair Line
STL-LA-028 รางระบายน้ำสแตนเลส2501000252Mirror/Hair Line

 


 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ (ขายดี)

รุ่น Model Stainless grating STL-LA-03

Model Stainless grating STL-LA-03ความกว้าง(mm.)ความยาว(mm.)ความสูงบ่า(mm.)ความหนา(mm.)ชนิดผิว
STL-LA-031 รางระบายน้ำสแตนเลส100500252Mirror/Hair Line
STL-LA-032 รางระบายน้ำสแตนเลส150500252Mirror/Hair Line
STL-LA-033 รางระบายน้ำสแตนเลส200500252Mirror/Hair Line
STL-LA-034 รางระบายน้ำสแตนเลส250500252Mirror/Hair Line
STL-LA-035 รางระบายน้ำสแตนเลส1001000252Mirror/Hair Line
STL-LA-036 รางระบายน้ำสแตนเลส1501000252Mirror/Hair Line
STL-LA-037 รางระบายน้ำสแตนเลส2001000252Mirror/Hair Line
STL-LA-038 รางระบายน้ำสแตนเลส2501000252Mirror/Hair Line

 


 

Stainless Grating

ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ ความยาว 100 เซนติเมตร ความสูงบ่า 2.5 เซนติเมตร สแตนเลสหนา 1.2 มิลลิเมตร

ลำดับ ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ ความกว้าง (ซม.)
1 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ 10
2 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ 15
3 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ 20
4 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ 25
5 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ 30

 

 

 

 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model gratingSTL-01

Model gratingSTL

ความยาว(mm.)

ความกว้าง(mm.)

ความสูงบ่า(mm.)

ความหนา(mm.)

STL-011 รางระบายน้ำสแตนเลส

1000

100

25

1.2

STL-012 รางระบายน้ำสแตนเลส

1000

150

25

1.2

STL-013 รางระบายน้ำสแตนเลส

1000

200

25

1.2

STL-014 รางระบายน้ำสแตนเลส

1000

250

25

1.2

STL-015 รางระบายน้ำสแตนเลส

1000

300

25

1.2

 

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่นฝาครอบไม่รองรับน้ำหนัก

รุ่น Model gratingSTL-02

Model gratingSTL ความยาว(mm.) ความกว้าง(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.)
STL-021 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 200 70 20 1.2
STL-022 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 300 70 20 1.2
STL-023 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 200 100 20 1.2
STL-024 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 300 100 20 1.2
STL-025 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 400 100 20 1.2
STL-026 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 500 100 20 1.2
STL-027 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 25 1.2
STL-028 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 25 1.2
STL-029 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 25 1.2
STL-0210 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 25 1.2
STL-0211 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 25 1.2
STL-0212 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 1000 400 25 1.2
STL-0213 ฝารางระบายน้ำสแตนเลส 1000 500 25 1.2

 

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่น Model gratingSTL-03

Model gratingSTL

ความยาว(mm.)

ความกว้าง(mm.)

ความสูงบ่า(mm.)

ความหนา(mm.)

STL-031 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

1000

100

25

1.2

STL-032 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

1000

150

25

1.2

STL-033 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

1000

200

25

1.2

STL-034 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

1000

250

25

1.2

STL-035 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

1000

300

25

1.2

 

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ 

รุ่น Model gratingSTL-04

Model gratingSTL

ความยาว(mm.)

ความกว้าง(mm.)

ความสูงบ่า(mm.)

ความหนา(mm.)

STL-041 ฝาสแตนเลสรางน้ำ

1000

100

25

1.2

STL-042 ฝาสแตนเลสรางน้ำ

1000

150

25

1.2

STL-043 ฝาสแตนเลสรางน้ำ

1000

200

25

1.2

STL-044 ฝาสแตนเลสรางน้ำ

1000

250

25

1.2

STL-045 ฝาสแตนเลสรางน้ำ

1000

300

25

1.2

 

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ 

รุ่น Model gratingSTL-05

Model gratingSTL

ความยาว(mm.)

ความกว้าง(mm.)

ความสูงบ่า(mm.)

ความหนา(mm.)

STL-051 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส

1000

100

25

1.2

STL-052 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส

1000

150

25

1.2

STL-053 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส

1000

200

25

1.2

STL-054 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส

1000

250

25

1.2

STL-055 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส

1000

300

25

1.2

 

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ 

รุ่น Model gratingSTL-06

Model gratingSTL

ความยาว(mm.)

ความกว้าง(mm.)

ความสูงบ่า(mm.)

ความหนา(mm.)

STL-061 รางระบายน้ำสแตนเลส

1000

100

25

1.2

STL-062 รางระบายน้ำสแตนเลส

1000

150

25

1.2

STL-063 รางระบายน้ำสแตนเลส

1000

200

25

1.2

STL-064 รางระบายน้ำสแตนเลส

1000

250

25

1.2

STL-065 รางระบายน้ำสแตนเลส

1000

300

25

1.2

 

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ 

รุ่น Model gratingSTL-07

Model gratingSTL

ความยาว(mm.)

ความกว้าง(mm.)

ความสูงบ่า(mm.)

ความหนา(mm.)

STL-071 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส

1000

100

25

1.2

STL-072 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส

1000

150

25

1.2

STL-073 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส

1000

200

25

1.2

STL-074 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส

1000

250

25

1.2

STL-075 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส

1000

300

25

1.2

 

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่นรองรับน้ำหนักคนเดินผ่าน และรถเข็นผ่าน

รุ่น Model gratingSTL-08

Model gratingSTL

ความยาว(mm.)

ความกว้าง(mm.)

ความสูงบ่า(mm.)

ความหนา(mm.)

STL-081 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 25 3
STL-082 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 25 3
STL-083 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 25 3
STL-084 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 25 3
STL-085 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 350 25 3
STL-086 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 400 25 3

 

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ 

รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์รถเก๋งผ่าน รถกระบะผ่าน

รถบรรทุกขนาดเล็กผ่าน และรถโฟคลิฟผ่าน

รุ่น Model gratingSTL-09

Model gratingSTL ความยาว(mm.) ความกว้าง(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.)
STL-091  Stainless grating 1000 150 50 4.5
STL-092  Stainless grating 1000 200 50 4.5
STL-093  Stainless grating 1000 250 50 4.5
STL-094  Stainless grating 1000 300 50 4.5
STL-095  Stainless grating 1000 400 50 4.5
STL-096  Stainless grating 1000 500 50 4.5
STL-097  Stainless grating 1000 600 50 4.5
  

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

  


 

  

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ 

รุ่นรองรับน้ำหนักคนเดินผ่าน และรถเข็นผ่าน 

รุ่น Model gratingSTL-10  

Model gratingSTL 

ความยาว(mm.)

ความกว้าง(mm.)

ความสูงบ่า(mm.)

ความหนา(mm.)

STL-101 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 25 3
STL-102 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 25 3
STL-103 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 25 3
STL-104 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 25 3
STL-105 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 350 25 3
STL-106 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 400 25 3
  

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

  


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์รถเก๋งผ่าน รถกระบะผ่าน

รถบรรทุกขนาดเล็กผ่าน และรถโฟคลิฟผ่าน

รุ่น Model gratingSTL-11

Model gratingSTL ความยาว(mm.) ความกว้าง(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.)
STL-111 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 50 4.5
STL-112 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 50 4.5
STL-113 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 50 4.5
STL-114 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 50 4.5
STL-115 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 400 50 4.5
STL-116 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 500 50 4.5
STL-117 รางระบายน้ำสแตนเลส 1000 600 50 4.5

 

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่นรองรับน้ำหนักคนเดินผ่าน และรถเข็นผ่าน

รุ่น Model gratingSTL-12

Model gratingSTL

ความยาว(mm.)

ความกว้าง(mm.)

ความสูงบ่า(mm.)

ความหนา(mm.)

STL-121 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส 450 450 25 3
STL-122 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส 500 500 25 3
STL-123 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส 600 600 25 3
STL-124 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส 800 800 25 3
STL-125 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส 1000 1000 25 3
STL-126 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส 1200 1200 25 3

 

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ

รุ่นรองรับน้ำหนักรถยนต์รถเก๋งผ่าน รถกระบะผ่าน

รถบรรทุกขนาดเล็กผ่าน และรถโฟคลิฟผ่าน

รุ่น Model gratingSTL-13

Model gratingSTL ความยาว(mm.) ความกว้าง(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.)
STL-131 ฝาท่อสแตนเลส 450 450 50 4.5
STL-132 ฝาท่อสแตนเลส 500 500 50 4.5
STL-133 ฝาท่อสแตนเลส 600 600 50 4.5
STL-134 ฝาท่อสแตนเลส 800 800 50 4.5
STL-135 ฝาท่อสแตนเลส 1000 1000 50 4.5
STL-136 ฝาท่อสแตนเลส 1200 1200 50 4.5

 

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ฝาบ่อสแตนเลส Modern 

รุ่นรองรับน้ำหนักคนเดินผ่าน รองรับน้ำหนักรถเข็ญผ่าน

รุ่น Model Stainless Grating STL-14 ( ฝาบ่อผิวแฮร์ไลน์ )

Model stainless grating STL ความยาว(mm.) ความกว้าง(mm.) ความสูงบ่า(mm.) ความหนา(mm.)
STL-141 ฝาบ่อสแตนเลส 600 150 20 1.2
STL-142 ฝาบ่อสแตนเลส 600 200 20 1.2
STL-143 ฝาบ่อสแตนเลส 600 300 20 1.2
STL-144 ฝาบ่อสแตนเลส 800 200 20 1.2
STL-145 ฝาบ่อสแตนเลส 800 300 20 1.2
STL-146 ฝาบ่อสแตนเลส 800 400 20 1.2

 

* สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

Model STL-MO

ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO-01

Model STL-MO-01 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO-01.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 75
STL-MO-01.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 75
STL-MO-01.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 75
STL-MO-01.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 75
STL-MO-01.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 75

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO-02

Model STL-MO-02 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO-02.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 75
STL-MO-02.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 75
STL-MO-02.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 75
STL-MO-02.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 75
STL-MO-02.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 75

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส

รุ่น Model STL-MO-03

Model STL-MO-03 ความยาว (mm.) ความกว้าง (mm.) ความหนา (mm.) รูเจาะท่อ (mm.)
STL-MO-03.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 100 1.2 75
STL-MO-03.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 150 1.2 75
STL-MO-03.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 200 1.2 75
STL-MO-03.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 250 1.2 75
STL-MO-03.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส 1000 300 1.2 75

 

*สามารถสั่งผลิตตามแบบ ตามไซส์อื่นๆได้

 


 

Visitors: 134,745