สแตนเลสม้วนคอยล์

   จัดจำหน่ายสแตนเลสม้วน สแตนเลสคอยล์ ม้วนสแตนเลสแผ่น พร้อมบริการสั่งตัดตามขนาด

สแตนเลสเกรดต่างๆ สแตนเลสsus304 สแตนเลสsus430 รวมถึงสแตนเลสเกรดพิเศษ 

จำหน่ายสแตนเลสคุณภาพ มีมาตรฐาน พร้อมจัดส่ง

 

 

สแตนเลสคอยล์ sus304 หนา 0.3 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 600 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus304 หนา 0.4 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 600 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus304 หนา 0.5 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 600 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus304 หนา 0.6 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 600 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus304 หนา 0.7 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 600 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus304 หนา 0.8 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 600 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus304 หนา 1.0 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 600 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus304 หนา 1.2 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 600 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus304 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus430 หนา 0.3 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 500 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus430 หนา 0.4 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 500 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus430 หนา 0.5 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 500 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus430 หนา 0.6 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสคอยล์sus430 กว้าง 500 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสคอยล์sus430 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus430 หนา 0.7 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 500 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus430 หนา 0.8 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 500 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus430 หนา 1.0 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 500 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

สแตนเลสคอยล์ sus430 หนา 1.2 mm.

 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 400 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 500 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 800 mm.
  0.00 ฿
 • สแตนเลสม้วนคอยล์sus430 กว้าง 1000 mm.
  0.00 ฿

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS304 

สแตนเลสหนา 0.3 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-1 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-11 200 500 0.3
สแตนเลสคอยล์ SUS304-12 400 500 0.3
สแตนเลสคอยล์ SUS304-13 600 500 0.3
สแตนเลสคอยล์ SUS304-14 800 500 0.3
สแตนเลสคอยล์ SUS304-15 1000 500 0.3

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS304 

สแตนเลสหนา 0.4 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-2 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-21 200 500 0.4
สแตนเลสคอยล์ SUS304-22 400 500 0.4
สแตนเลสคอยล์ SUS304-23 600 500 0.4
สแตนเลสคอยล์ SUS304-24 800 500 0.4
สแตนเลสคอยล์ SUS304-25 1000 500 0.4

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS 304 

สแตนเลสหนา 0.5 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-3 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-31 200 500 0.5
สแตนเลสคอยล์ SUS304-32 400 500 0.5
สแตนเลสคอยล์ SUS304-33 600 500 0.5
สแตนเลสคอยล์ SUS304-34 800 500 0.5
สแตนเลสคอยล์ SUS304-35 1000 500 0.5

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS 304 

สแตนเลสหนา 0.6 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-4 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-41 200 500 0.6
สแตนเลสคอยล์ SUS304-42 400 500 0.6
สแตนเลสคอยล์ SUS304-43 600 500 0.6
สแตนเลสคอยล์ SUS304-44 800 500 0.6
สแตนเลสคอยล์ SUS304-45 1000 500 0.6

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS 304

สแตนเลสหนา 0.7 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-5 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-51 200 500 0.7
สแตนเลสคอยล์ SUS304-52 400 500 0.7
สแตนเลสคอยล์ SUS304-53 600 500 0.7
สแตนเลสคอยล์ SUS304-54 800 500 0.7
สแตนเลสคอยล์ SUS304-55 1000 500 0.7

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS 304

สแตนเลสหนา 0.8 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-6 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-61 200 500 0.8
สแตนเลสคอยล์ SUS304-62 400 500 0.8
สแตนเลสคอยล์ SUS304-63 600 500 0.8
สแตนเลสคอยล์ SUS304-64 800 500 0.8
สแตนเลสคอยล์ SUS304-65 1000 500 0.8

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS 304

สแตนเลสหนา 1.0 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-7 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-71 200 500 1.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 304-72 400 500 1.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 304-73 600 500 1.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 304-74 800 500 1.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 304-75 1000 500 1.0

 


 

 

 

สแตนเลสคอยล์

สแตนเลสSUS304

Stainless sheet SUS 304

สแตนเลสหนา 1.2 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS304-8 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS304-81 200 500 1.2
สแตนเลสคอยล์ SUS304-82 400 500 1.2
สแตนเลสคอยล์ SUS304-83 600 500 1.2
สแตนเลสคอยล์ SUS304-84 800 500 1.2
สแตนเลสคอยล์ SUS304-85 1000 500 1.2

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 0.3 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-09 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-091 400 500 0.3
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-092 500 500 0.3
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-093 600 500 0.3
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-094 800 500 0.3
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-095 1000 500 0.3
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-096 1200 500 0.3

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 0.4 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-10 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-101 400 500 0.4
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-102 500 500 0.4
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-103 600 500 0.4
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-104 800 500 0.4
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-105 1000 500 0.4
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-106 1200 500 0.4

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 0.5 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-11 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-111 400 500 0.5
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-112 500 500 0.5
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-113 600 500 0.5
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-114 800 500 0.5
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-115 1000 500 0.5
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-116 1200 500 0.5

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 0.6 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-12 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-121 400 500 0.6
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-122 500 500 0.6
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-123 600 500 0.6
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-124 800 500 0.6
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-125 1000 500 0.6
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-126 1200 500 0.6

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 0.7 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-13 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-131 400 500 0.7
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-132 500 500 0.7
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-133 600 500 0.7
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-134 800 500 0.7
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-135 1000 500 0.7
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-136 1200 500 0.7

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 0.8 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-14 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-141 400 500 0.8
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-142 500 500 0.8
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-143 600 500 0.8
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-144 800 500 0.8
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-145 1000 500 0.8
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-146 1200 500 0.8

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 1.0 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-15 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-151 400 500 1.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-152 500 500 1.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-153 600 500 1.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-154 800 500 1.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-155 1000 500 1.0
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-156 1200 500 1.0

 


 

 

 

คอยล์สแตนเลส

สแตนเลสSUS430

Stainless sheet SUS 430

สแตนเลสหนา 1.2 mm.

Model สแตนเลสคอยล์ SUS 430-16 กว้าง (mm.) น้ำหนัก (kg.) หนา (mm.)
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-161 400 500 1.2
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-162 500 500 1.2
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-163 600 500 1.2
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-164 800 500 1.2
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-165 1000 500 1.2
สแตนเลสคอยล์ SUS 430-166 1200 500 1.2

 


 

 

Visitors: 155,496