รั้วลวดหนาม

รั้วลวดหนาม

รับบริการล้อมรั้วลวดหนาม ทุกพื้นที่ สำหรับล้อมรั้วที่ดินเปล่า ล้อมรั้วแปลงเกษตร ล้อมรั้วแปลงพืชผัก ล้อมรั้วสวนผลไม้ หรือล้อมรั้วใช้สอยประโยชน์อื่นๆ 

มีโมเดลให้เลือกมากมาย ปรับเปลี่ยนตามขนาดพื้นที่ ปรับเปลี่ยนจำนวนลวดหนามได้ เลือกปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่

ใช้เวลาติดตั้งรวดเร็ว สะดวก ต่อผู้ใช้งาน

ช่วยป้องกันการบุกรุกพื้นที่ ที่ดินได้ดี

ช่วยแบ่งอาณาเขต

ช่วยปกป้องทรัพย์สินภายในที่ดิน

 

ติดต่อสอบถาม ไลน์ : @vgrating 

 

 

 

รั้วลวดหนาม

Model MB-AA-01

Model MB-AA-01 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
 รั้วลวดหนาม MB-AA-01 1.5 2 4 เส้น

 

 •  ขนาดเสาสูง 1.5 เมตร 
 •  ลวดเบอร์ 12 
 •  พร้อมเสาปูน 
 •  สำหรับล้อมรอบพื้นที่

 


 

รั้วลวดหนาม

Model MB-AA-02

Model MB-AA-02 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-02  1.5 2.5 4 เส้น

 

 •  ขนาดเสาสูง 1.5 เมตร 
 •  ลวดเบอร์ 12 
 •  พร้อมเสาปูน 
 •  สำหรับล้อมรอบพื้นที่
 

 

รั้วลวดหนาม

Model MB-AA-03

Model MB-AA-03 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-03 1.5 3 4 เส้น

 

 •  ขนาดเสาสูง 1.5 เมตร 
 •  ลวดเบอร์ 12 
 •  พร้อมเสาปูน 
 •  สำหรับล้อมรอบพื้นที่

 


 

รั้วลวดหนาม

Model MB-AA-04

Model MB-AA-04 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-04  2 2 5 เส้น

 

 •  ขนาดเสาสูง 2 เมตร 
 •  ลวดเบอร์ 13 
 •  พร้อมเสาปูน 
 •  สำหรับล้อมรอบพื้นที่

 

 


 

รั้วลวดหนาม

Model MB-AA-05

Model MB-AA-05 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-05  2 2.5 5 เส้น

 

 •  ขนาดเสาสูง 2 เมตร 
 •  ลวดเบอร์ 13 
 •  พร้อมเสาปูน 
 •  สำหรับล้อมรอบพื้นที่

 


 

รั้วลวดหนาม

Model MB-AA-06

Model MB-AA-06 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
รั้วลวดหนาม MB-AA-06 2 3 5 เส้น

 

 •  ขนาดเสาสูง 2 เมตร 
 •  ลวดเบอร์ 13 
 •  พร้อมเสาปูน 
 •  สำหรับล้อมรอบพื้นที่
 

 

รั้วลวดหนาม

Model MB-AA-7

Model MB-AA-07 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
 รั้วลวดหนาม MB-AA-07 2.5 2 6 เส้น
 • ขนาดเสาสูง 2.5 เมตร
 • ลวดเบอร์ 14
 • พร้อมเสาปูน 
 • สำหรับล้อมรอบพื้นที่

 


 

รั้วลวดหนาม

Model MB-AA-8

Model MB-AA-08 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
 รั้วลวดหนาม MB-AA-08 2.5 2.5 6 เส้น
 • ขนาดเสาสูง 2.5 เมตร
 • ลวดเบอร์ 14
 • พร้อมเสาปูน 
 • สำหรับล้อมรอบพื้นที่

 


 

รั้วลวดหนาม

Model MB-AA-9

Model MB-AA-09 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
 รั้วลวดหนาม MB-AA-09 2.5 3 6 เส้น
 • ขนาดเสาสูง 2.5 เมตร
 • ลวดเบอร์ 14
 • พร้อมเสาปูน 
 • สำหรับล้อมรอบพื้นที่

 


 

รั้วลวดหนาม

Model MB-AA-10

Model MB-AA-10 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
 รั้วลวดหนาม MB-AA-10 2 2 7 เส้น
 • ขนาดเสาสูง 2 เมตร
 • ลวดเบอร์ 12
 • พร้อมเสาปูน 
 • สำหรับล้อมรอบพื้นที่

 


 

รั้วลวดหนาม

Model MB-AA-11

Model MB-AA-11 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
 รั้วลวดหนาม MB-AA-11 2 2.5 7 เส้น
 • ขนาดเสาสูง 2 เมตร
 • ลวดเบอร์ 12
 • พร้อมเสาปูน 
 • สำหรับล้อมรอบพื้นที่

 


 

รั้วลวดหนาม

Model MB-AA-12

Model MB-AA-12 ขนาดสูง m. ความยาวต่อเสา m. จำนวนลวดหนาม
 รั้วลวดหนาม MB-AA-12 2 3 7 เส้น
 • ขนาดเสาสูง 2 เมตร
 • ลวดเบอร์ 12
 • พร้อมเสาปูน 
 • สำหรับล้อมรอบพื้นที่

 


 

Visitors: 155,496