ฝาท่อไฟเบอร์กลาส

Fiberglass Manhole

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

 

รายการสินค้าฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส สินค้าฝาท่อพร้อมส่ง

ตามขนาดต่างๆ ดังนี้

 

 

Fiberglass Manhole

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ขนาด dai. 600 mm. และ dai. 800 mm.

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รุ่นรับน้ำหนัก 1.5 tons รุ่นรับน้ำหนัก 12.5 tons รุ่นรับน้ำหนัก 25 tons และ รุ่นรับน้ำหนัก 40 tons 

 

ลำดับ ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รุ่นรับน้ำหนัก (tons) รูปแบบ
1 ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส 1.5 กลม
2 ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส 1.5 สี่เหลี่ยม
3 ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส 12.5 กลม
4 ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส 12.5 สี่เหลี่ยม
5 ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส 25 กลม
6 ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส 25 สี่เหลี่ยม
7 ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส 40 กลม
8 ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส 40 สี่เหลี่ยม

 

 

 

 

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รูปแบบ กลม

Round Manhole Cover

Model R01

Model R01 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg.) ขนาดฝา (mm.) การรับน้ำหนัก (tons)
R01-A15 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส กลม   600 1.5

 

 


 

 

Round Manhole Cover

Model R02

Model R02 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg.) ขนาดฝา (mm.) การรับน้ำหนัก (tons)
R02-B125 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส กลม   600 12.5

 

 


 

 

Round Manhole Cover

Model R03

Model R03 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg.) ขนาดฝา (mm.) การรับน้ำหนัก (tons)
R03-C250 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส กลม   600 25

 

 


 

 

Round Manhole Cover

Model R04

Model R04 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg.) ขนาดฝา (mm.) การรับน้ำหนัก (tons)
R04-D400 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส กลม   600 40

 

 


 

 

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รูปแบบ สี่เหลี่ยม

Square Manhole Cover

Model S01

Model S01 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg.) ขนาดฝา (mm.) การรับน้ำหนัก (tons)
S01-A15 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม   600x600 1.5

 

 


 

 

Square Manhole Cover

Model S02

Model S02 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg.) ขนาดฝา (mm.) การรับน้ำหนัก (tons)
S02-B125 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม   600x600 12.5

 

 


 

 

Square Manhole Cover

Model S03

Model S03 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg.) ขนาดฝา (mm.) การรับน้ำหนัก (tons)
S03-C250 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม 42.5 600x600 25

 

 


 

 

Square Manhole Cover

Model S04

Model S04 รูปแบบ น้ำหนักฝา (kg.) ขนาดฝา (mm.) การรับน้ำหนัก (tons)
S04-D400 ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สี่เหลี่ยม   600x600 40

 

 


 

 

Fiberglass Manhole

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ขนาด dai. 800 mm.

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รุ่นรับน้ำหนัก 12.5 tons 

ลำดับ ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รุ่นรับน้ำหนัก (tons) รูปแบบ
1 ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส 12.5 กลม

 

 

 

Visitors: 151,841