ตะแกรงระบายน้ำ

ตะแกรงระบายน้ำ

 

รายการสินค้าตะแกรงเหล็กระบายน้ำ

ตามขนาดต่างๆดังนี้

 

Light Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รองรับน้ำหนักเบา

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความยาว 100 เซนติเมตร ความสูงบ่า 2.5 เซนติเมตร เหล็กหนา 3 มิลลิเมตร

ลำดับ ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง (ซม.)
1 ตะแกรงระบายน้ำ 20
2 ตะแกรงระบายน้ำ 25
3 ตะแกรงระบายน้ำ 30
4 ตะแกรงระบายน้ำ 40

 

 

 

     

Light Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รองรับน้ำหนักเบา

ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร เหล็กหนา 3 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ 20 3 1 25
ตะแกรงระบายน้ำ 25 3 1 25
ตะแกรงระบายน้ำ 30 3 1 25
ตะแกรงระบายน้ำ 40 3 1 25

 


 

     

Light Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รองรับน้ำหนักเบา

ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร เหล็กหนา 3 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ  ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ 20 3 1 38
 ตะแกรงระบายน้ำ 25 3 1 38
 ตะแกรงระบายน้ำ 30 3 1 38
 ตะแกรงระบายน้ำ 40 3 1 38

 


 

     

Light Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รองรับน้ำหนักเบา

ความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร เหล็กหนา 3 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ 40 3 1 75

 


 

Middle Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รองรับน้ำหนักรถยนต์ 4 ล้อ

ตะแกรงระบายน้ำ ความยาว 100 เซนติเมตร ความสูงบ่า 5 เซนติเมตร เหล็กหนา 4 มิลลิเมตร

ลำดับตะแกรงระบายน้ำความกว้าง (ซม.)
1ตะแกรงระบายน้ำ30
2ตะแกรงระบายน้ำ40
3ตะแกรงระบายน้ำ50

 

 

 

     

Middle Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รองรับน้ำหนักรถยนต์ 4 ล้อ

ความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร เหล็กหนา 4 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ304150
 ตะแกรงระบายน้ำ404150
 ตะแกรงระบายน้ำ504150

 


 

     

Middle Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รองรับน้ำหนักรถยนต์ 4 ล้อ

ความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร เหล็กหนา 4 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ304165
 ตะแกรงระบายน้ำ404165
 ตะแกรงระบายน้ำ504165

 


 

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รองรับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ตะแกรงระบายน้ำ ความยาว 100 เซนติเมตร ความสูงบ่า 7.5 เซนติเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ลำดับตะแกรงระบายน้ำความกว้าง (ซม.)
1ตะแกรงระบายน้ำ25
2ตะแกรงระบายน้ำ30
3ตะแกรงระบายน้ำ40
4ตะแกรงระบายน้ำ50
5ตะแกรงระบายน้ำ60
6ตะแกรงระบายน้ำ70
7ตะแกรงระบายน้ำ80

 

 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ256125
 ตะแกรงระบายน้ำ306125
 ตะแกรงระบายน้ำ406125

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ256138
 ตะแกรงระบายน้ำ306138
 ตะแกรงระบายน้ำ406138

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ306150
 ตะแกรงระบายน้ำ406150
 ตะแกรงระบายน้ำ506150
ตะแกรงระบายน้ำ606150
ตะแกรงระบายน้ำ706150

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ306165
 ตะแกรงระบายน้ำ406165
 ตะแกรงระบายน้ำ506165
ตะแกรงระบายน้ำ606165
ตะแกรงระบายน้ำ706165

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
 ตะแกรงระบายน้ำ406175
 ตะแกรงระบายน้ำ506175
ตะแกรงระบายน้ำ606175
ตะแกรงระบายน้ำ706175
ตะแกรงระบายน้ำ806175

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
 ตะแกรงระบายน้ำ5061100
ตะแกรงระบายน้ำ6061100
ตะแกรงระบายน้ำ7061100
ตะแกรงระบายน้ำ8061100

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร เหล็กหนา 9 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
 ตะแกรงระบายน้ำ409175
 ตะแกรงระบายน้ำ509175
ตะแกรงระบายน้ำ609175
ตะแกรงระบายน้ำ709175
ตะแกรงระบายน้ำ809175

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร เหล็กหนา 9 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
 ตะแกรงระบายน้ำ5091100
ตะแกรงระบายน้ำ6091100
ตะแกรงระบายน้ำ7091100
ตะแกรงระบายน้ำ10091100

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร เหล็กหนา 12 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
 ตะแกรงระบายน้ำ80121100

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร เหล็กหนา 12 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
 ตะแกรงระบายน้ำ100121100

 


 


 • ตะแกรงปิดท่อระบายน้ำ , ตะแกรงปิดบ่อพักน้ำ , ฝาปิดท่อระบายน้ำ
  ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาท่อในหมวดนี้จะเป็นฝาท่อที่ใช้เหล็กแผ่น หรือเหล็กแบนในการผลิตชนิดอย่างเดียว แต่ความหนาเหล็กและความสูงก็จะแตกต่างออกไปตามการใช้งานของแต่ละพื้นที่ สั่งผลิตได้ไม่มี...

 • ฝาท่อ , ฝาท่อเหล็กหล่อ , ฝาท่อเหล็กหล่อระบายน้ำ , ฝาปิดบ่อพักน้ำ , ฝาปิดท่อระบายน้ำ ,
  ผู้ผลิตและจำหน่ายฝาท่อระบายนํ้าทุกชนิด วัสดุเหล็กหล่อเหนียว โลหะหล่อ นิยมกันมากในงานอุตสาหกรรม งานระบบไฟฟ้า งานบ่อบำบัดนํ้าเสีย บริการรับผลิตตามแบบลูกค้าซึ่งรูปแบบฝาท่อจะมีหลายชนิด...

 • ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาสฝาท่อ แมนโฮลไฟเบอร์ ฝาท่อไฟเบอร์ ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อบ่อพัก
  Fiberglass Manhole ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รายการสินค้าฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส สินค้าฝาท่อพร้อมส่ง ตามขนาดต่างๆดังนี้

 • ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ สแตนเลสรางระบายน้ำ รางระบายน้ำสแตนเลส สเตนเลส รางระบายน้ำสแตนเลส304 ฝาท่อสแตนเลส ฝาท่อระบายน้ำสแตนเลส304 ฝาบ่อ ฝาปิดบ่อพักน้ำ ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส
  Stainless Grating ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ รายการสินค้าตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ ตามขนาดต่างๆดังนี้

 • 20539.jpg
  ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาสรุ่นปิดข้าง2ฝั่งรุ่นเปิดข้าง2ฝั่งและรุ่นเปิดข้างฝั่งเดียวความยาว500 มิลลิเมตร1000 มิลลิเมตรความกว้างตั้งแต่ 150 มิลลิเมตรขึ้นไปสั่งตัดได้ตามต้องการสินค้...

 • ตะแกรงเหล็กฉีกพ่นสี , ตะแกรงเหล็กฉีก , ตะแกรงเหล็กฉีกสีดำ , ตะแกรงเหล็กฉีกสีดำด้าน
  ตะแกรงเหล็กฉีกอบสีฝุ่นสั่งผลิตได้ตามออเดอร์ ทุกขนาดสีสวย คมชัด ติดแน่นตะแกรงเหล็กฉีกคืออะไรตะแกรงเหล็กฉีก ( Expanded Metal ) เป็นวัสดุที่ผลิตจาก เหล็ก, อลูมิเนียม หรือ สแตนเลส ที่ม...

 • ติดตั้งประตูเหล็ก รั้วบ้าน รั้วเหล็ก ราคาถูก พร้อมติดตั้งทั่วประเทศ
  ประตูรั้วเหล็ก หรือ ประตูรั้วบ้าน ประตูรั้วเหล็ก ประตูเลื่อนหน้าบ้าน หรือประตูบ้านที่ใคร ๆต้องใส่ใจมากที่สุด เพราะถือเป็นจุดแรกที่จะต้องผ่านก่อนจะเข้าไปยังในบ้าน และยังช่วยเสริมให้...

 • WF-F-01 (1)-re.jpg
  รั้วบ้าน กำแพงรั้วบ้าน สร้างความสวยงาม ดูดีมีสไตล์ให้กับพื้นที่บริเวณรอบบ้าน ที่พักอาศัย โรงงานได้ดี มีลวดลายให้เลือกมากมายเหมาะกับบ้านทุกสไตล์ผลิตจากวัสดุคุณภาพได้มาตรฐาน มีมอก. ...

 • รั้วบ้าน รั้วเหล็กสำเร็จพร้อมติดตั้ง รั้วเหล็กราคา รั้วบ้านราคา รั้วบ้านราคาประหยัด
  รั้วเหล็ก รั้วบ้าน รั้วเหล็กสำเร็จรูปFENCE รั้วเหล็กสำเร็จรูป รั้วบ้าน รัวเหล็กFENCEมีรูปทรงที่ดูทันสมัยออกแบบมาเพื่อกันขโมยและติดตั้งได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเจาะยึดติดไปกับพื้นปูน...

 • รั้วเหล็กแหลม รั้วแหลมสำเร็จรูป รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป รั้วกันโจร รั้วแหลมกันขโมย
  รั้วบ้านกันขโมย หรือ รั้วเหล็กแหลม รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ด้วยบริการที่ครบวงจรในที่เดียว ตั้งแต่การผลิต ส่งมอบ และติดตั้งเสร็จเรียบร้อย รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป ผลิตจากว...

 • ประตูรั้วสแตนเลส , ประตูสแตนเลส , ประตูสแตนเลสั่งทำ , ประตูสแตนเลสราคา
  ประตูรั้วบ้าน ประตูรั้วสแตนเลส งานสั่งทำตามแบบลูกค้า สั่งขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงได้ตามต้องการ สามารถเลือกสั่งขนาดประตูรั้วบ้านสแตนเลสความกว้าง ความยาว ความสูงตามตารางด้านล...

 • รั้วสแตนเลส , ล้อมรั้วสแตนเลส , แผงรั้วสแตนเลส , รั้วบ้าน , กำแพงรั้ว ,
  ประตูรั้วสแตนเลสสวยงาม ประตูรั้วสแตนเลสลายไม้ มีลวดลายสีสันและลายไม้ให้เลือกมากมาย ราคาถูก พร้อมงานสั่งทำ การผลิตประตูรั้วที่ทันสมัย ทำให้สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได...

 • A-01.jpg
  รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมกันขโมย รั้วศรแหลม รั้วบ้านกันขโมย รั้วศรสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมกันขโมย รั้วศรแหลม รั้วบ้านกันขโมยมีลักษณะเป็นศรแหลม...

 • 39.jpg
  รั้วไวร์เมช รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วตะแกรงเหล็กหรือรั้วมอเตอร์เวย์ ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานรั้วที่ต้องการใช้ในพื้นที่ความยาวเป็นพิเศษ ซึ่งมีข้อดีทั้งในเรื่องของการประห...

 • S__13557781.jpg
  รั้วเหล็ก chainlink หรือ ตาข่ายลวดถัก รั้วตาข่ายถัก (Chainlink Fencing Mesh) ผลิตจากลวดเหล็กชุบซิงค์ (Hotdip Galvanized ) และลวดสแตนเลส นำมาถักเป็นตาข่ายร้อยเกลียวกัน มีลักษณะเ...

 • รั้วชั่วคราว รั้วตาข่าย รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วเหล็ก รั้วเหล็กสำเร็จรูป ไวร์เมช รั้วตาข่ายเหล็ก รั้วตาข่ายเหล็กราคา รั้วสำเร็จรูปราคา รั้วไวร์เมช รั้วสนามสำเร็จ รั้วตะแกรง รั้วเหล็กตาข่าย
  รั้วชั่วคราว แผงรั้วชั่วคราว รั้วชั่วคราว ชนิดชุบกัลวาไนซ์ เหมาะกับงานกั้นพื้นที่ชั่วคราว แบ่งอาณาเขต แบ่งกั้นพื้นที่ แบ่งกั้นพื้นที่ทำงาน / ก่อสร้าง แบ่งเขตสนาม จัดระเบียบพื้นที่

 • ป้ายจราจร สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ป้ายความปลอดภัย สติ๊กเกอร์3m เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ป้ายบังคับ สัญลักษณ์ป้ายจราจร แผ่นสะท้อนแสง แผ่นสติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3m ป้ายเหล็ก ป้ายเครื่องหมายจราจร สติ๊กเกอร์3mสะท้อนแสง ป้ายสะท้อนแสง เป้าจราจร
  ประโยชน์ของเป้าจราจรสะท้อนแสง -ลองใช้ เป้าสะท้อนแสง แล้วคุณจะได้ ความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่บนท้องถนน ในตอนกลางคืน -ทำให้ ลดปัญหาการหลุดทางโค้ง เกิดขึ้น 100% -มองเห็นชัดเจน ลดอุบัติ...

 • 72786966_521005958470832_8892577250604482560_o.jpg
  ประโยชน์ของสี Powder coating และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ สี Powder coating สุดยอดสีระดับท็อปที่ช่างสายงานโลหะต่างไว้วางใจในการเลือกใช้ ด้วยคุณสมบัติของสีที่ทำให้งานดูหนาเรีย...

 • 01.jpg
  เหล็กดัด กันขโมย ประตูบานเปิด ประตูบานเลื่อน ภายในบ้านเหล็กดัด กันขโมย ภายในบ้าน มี 3 แบบหลักๆติดหน้าต่างติดประตู แบบบานเปิดติดประตู แบบบานเลื่อน ขั้นนตอนในการตีราคาเหล็กดัด1....

 • 01.jpg
  โรงจอดรถที่สร้างอย่างถูกหลัก ต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ต้องออกแบบให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาได้อย่างพอเหมาะ เพื่อให้มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน และต้องติดหลอดไฟให้เหมาะสมด้...

 • 05.jpg
  ตะแกรงเหล็กดักขยะริมฟุตบาท ให้กับการก่อสร้างถนน ใช้ติดตั้งโดยการฝังปูนร่วมกับริมฟุตบาทคอนกรีตเสริมแรง คสล.เพื่อป้องกันเศษขยะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถน...

 • 31213-2.jpg
  พาเลทเหล็ก / แร็ค ผลิตภัณฑ์จัดเก็บ จัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งขนาดเล็กไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ VGrating เรามีทีมงาน...

 • RC-A-01.jpg
  โรลเลอร์คอนเวเยอร์ จัดจำหน่ายโดย Vgrating มีจำหน่ายหลายขนาด หลายแบบ หลายสี โรลเลอร์คอนเวเยอร์คุณภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ บริการจัดส่งทั่วประเทศ สั่งซื้อ หรือ สั่งผลิตขนาดอื่นๆ ติ...

 • 011.jpg
  โรงจอดรถที่สร้างอย่างถูกหลัก ต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ต้องออกแบบให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาได้อย่างพอเหมาะ เพื่อให้มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน และต้องติดหลอดไฟให้เหมาะสมด...

 • รั้วลวดหนาม รับบริการล้อมรั้วลวดหนาม ทุกพื้นที่ สำหรับล้อมรั้วที่ดินเปล่า ล้อมรั้วแปลงเกษตร ล้อมรั้วแปลงพืชผัก ล้อมรั้วสวนผลไม้ หรือล้อมรั้วใช้สอยประโยชน์อื่นๆ มีโมเดลให้เลือกมากมา...
Visitors: 106,744