ตะแกรงระบายน้ำ

ตะแกรงระบายน้ำ

 

รายการสินค้าตะแกรงเหล็กระบายน้ำ

ตามขนาดต่างๆดังนี้

 

Light Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รองรับน้ำหนักเบา

ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ความยาว 100 เซนติเมตร ความสูงบ่า 2.5 เซนติเมตร เหล็กหนา 3 มิลลิเมตร

ลำดับ ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง (ซม.)
1 ตะแกรงระบายน้ำ 20
2 ตะแกรงระบายน้ำ 25
3 ตะแกรงระบายน้ำ 30
4 ตะแกรงระบายน้ำ 40

 

 

 

     

Light Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รองรับน้ำหนักเบา

ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร เหล็กหนา 3 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ 20 3 1 25
ตะแกรงระบายน้ำ 25 3 1 25
ตะแกรงระบายน้ำ 30 3 1 25
ตะแกรงระบายน้ำ 40 3 1 25

 


 

     

Light Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รองรับน้ำหนักเบา

ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร เหล็กหนา 3 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ  ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ 20 3 1 38
 ตะแกรงระบายน้ำ 25 3 1 38
 ตะแกรงระบายน้ำ 30 3 1 38
 ตะแกรงระบายน้ำ 40 3 1 38

 


 

     

Light Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รองรับน้ำหนักเบา

ความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร เหล็กหนา 3 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.) เหล็กหนา(มม.) ความยาว(ม.) ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ 40 3 1 75

 


 

Middle Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รองรับน้ำหนักรถยนต์ 4 ล้อ

ตะแกรงระบายน้ำ ความยาว 100 เซนติเมตร ความสูงบ่า 5 เซนติเมตร เหล็กหนา 4 มิลลิเมตร

ลำดับตะแกรงระบายน้ำความกว้าง (ซม.)
1ตะแกรงระบายน้ำ30
2ตะแกรงระบายน้ำ40
3ตะแกรงระบายน้ำ50

 

 

 

     

Middle Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รองรับน้ำหนักรถยนต์ 4 ล้อ

ความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร เหล็กหนา 4 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ304150
 ตะแกรงระบายน้ำ404150
 ตะแกรงระบายน้ำ504150

 


 

     

Middle Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รองรับน้ำหนักรถยนต์ 4 ล้อ

ความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร เหล็กหนา 4 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ304165
 ตะแกรงระบายน้ำ404165
 ตะแกรงระบายน้ำ504165

 


 

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รองรับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ตะแกรงระบายน้ำ ความยาว 100 เซนติเมตร ความสูงบ่า 7.5 เซนติเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ลำดับตะแกรงระบายน้ำความกว้าง (ซม.)
1ตะแกรงระบายน้ำ25
2ตะแกรงระบายน้ำ30
3ตะแกรงระบายน้ำ40
4ตะแกรงระบายน้ำ50
5ตะแกรงระบายน้ำ60
6ตะแกรงระบายน้ำ70
7ตะแกรงระบายน้ำ80

 

 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 25 มิลลิเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ256125
 ตะแกรงระบายน้ำ306125
 ตะแกรงระบายน้ำ406125

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 38 มิลลิเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ256138
 ตะแกรงระบายน้ำ306138
 ตะแกรงระบายน้ำ406138

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 50 มิลลิเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ306150
 ตะแกรงระบายน้ำ406150
 ตะแกรงระบายน้ำ506150
ตะแกรงระบายน้ำ606150
ตะแกรงระบายน้ำ706150

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 65 มิลลิเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
ตะแกรงระบายน้ำ306165
 ตะแกรงระบายน้ำ406165
 ตะแกรงระบายน้ำ506165
ตะแกรงระบายน้ำ606165
ตะแกรงระบายน้ำ706165

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
 ตะแกรงระบายน้ำ406175
 ตะแกรงระบายน้ำ506175
ตะแกรงระบายน้ำ606175
ตะแกรงระบายน้ำ706175
ตะแกรงระบายน้ำ806175

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร เหล็กหนา 6 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
 ตะแกรงระบายน้ำ5061100
ตะแกรงระบายน้ำ6061100
ตะแกรงระบายน้ำ7061100
ตะแกรงระบายน้ำ8061100

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร เหล็กหนา 9 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
 ตะแกรงระบายน้ำ409175
 ตะแกรงระบายน้ำ509175
ตะแกรงระบายน้ำ609175
ตะแกรงระบายน้ำ709175
ตะแกรงระบายน้ำ809175

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร เหล็กหนา 9 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
 ตะแกรงระบายน้ำ5091100
ตะแกรงระบายน้ำ6091100
ตะแกรงระบายน้ำ7091100
ตะแกรงระบายน้ำ10091100

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 75 มิลลิเมตร เหล็กหนา 12 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
 ตะแกรงระบายน้ำ80121100

 


 

     

Heavy Duty Bar Grating

ตะแกรงระบายน้ำ รุ่น รับน้ำหนักรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

ความสูงบ่า 100 มิลลิเมตร เหล็กหนา 12 มิลลิเมตร

ตะแกรงระบายน้ำ ความกว้าง(ซม.)เหล็กหนา(มม.)ความยาว(ม.)ความสูงบ่า(มม.)
 ตะแกรงระบายน้ำ100121100

 


 


 • ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาท่อในหมวดนี้จะเป็นฝาท่อที่ใช้เหล็กแผ่น หรือเหล็กแบนในการผลิตชนิดอย่างเดียว แต่ความหนาเหล็กและความสูงก็จะแตกต่างออกไปตามการใช้งานของแต่ละพื้นที่ สั่งผลิตได้ไม่มี...

 • ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส ฝาท่อไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาสฝาท่อ แมนโฮลไฟเบอร์ ฝาท่อไฟเบอร์ ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อบ่อพัก
  Fiberglass Manhole ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส รายการสินค้าฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส สินค้าฝาท่อพร้อมส่ง ตามขนาดต่างๆดังนี้

 • ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ สแตนเลสรางระบายน้ำ รางระบายน้ำสแตนเลส สเตนเลส รางระบายน้ำสแตนเลส304 ฝาท่อสแตนเลส ฝาท่อระบายน้ำสแตนเลส304 ฝาบ่อ ฝาปิดบ่อพักน้ำ ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส
  Stainless Grating ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ รายการสินค้าตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ ตามขนาดต่างๆดังนี้

 • ฝาท่อ ฝาบ่อ รางระบายน้ำ ตะแกรงเหล็กฝาท่อ Steel Grating ฝาเหล็กหล่อเหนียว ฝาท่อโลหะ Manhole Iron Steel ฝาท่อเหล็กแผ่นเชื่อม ฝาท่อแมนโฮล ฝาเหล็กหล่อ ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาปิดบ่อพัก ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำ ตะแกรงสระว่ายน้ำ ฝาบ่อแมนโฮล ฝาบ่อพัก รางระบายน้ำเหล็
  Cast Iron Manhole Cover ฝาท่อเหล็กหล่อ และฝาท่อเหล็กหล่อเหนียว จำหน่ายหลายขนาด ตั้งแต่ ขนาดช่องเปิด 500 mm. , 600 mm. , 800 mm. แต่ละขนาดมีรุ่นการรองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 2 ตันขึ้นไ...

 • 20539.jpg
  ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาสรุ่นปิดข้าง2ฝั่งรุ่นเปิดข้าง2ฝั่งและรุ่นเปิดข้างฝั่งเดียวความยาว500 มิลลิเมตร1000 มิลลิเมตรความกว้างตั้งแต่ 150 มิลลิเมตรขึ้นไปสั่งตัดได้ตามต้องการสินค้...

 • 4.jpg
  ตะแกรงเหล็กฉีกอบสีฝุ่นสั่งผลิตได้ตามออเดอร์ ทุกขนาดสีสวย คมชัด ติดแน่นตะแกรงเหล็กฉีกคืออะไรตะแกรงเหล็กฉีก ( Expanded Metal ) เป็นวัสดุที่ผลิตจาก เหล็ก, อลูมิเนียม หรือ สแตนเลส ที่ม...

 • 39.jpg
  รั้วไวร์เมช รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วตะแกรงเหล็กหรือรั้วมอเตอร์เวย์ ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานรั้วที่ต้องการใช้ในพื้นที่ความยาวเป็นพิเศษ ซึ่งมีข้อดีทั้งในเรื่องของการประห...

 • S__13557781.jpg
  รั้วเหล็ก chainlink หรือ ตาข่ายลวดถัก รั้วตาข่ายถัก (Chainlink Fencing Mesh) ผลิตจากลวดเหล็กชุบซิงค์ (Hotdip Galvanized ) และลวดสแตนเลส นำมาถักเป็นตาข่ายร้อยเกลียวกัน มีลักษณะเ...

 • รั้วชั่วคราว รั้วตาข่าย รั้วตะแกรงเหล็ก รั้วเหล็ก รั้วเหล็กสำเร็จรูป ไวร์เมช รั้วตาข่ายเหล็ก รั้วตาข่ายเหล็กราคา รั้วสำเร็จรูปราคา รั้วไวร์เมช รั้วสนามสำเร็จ รั้วตะแกรง รั้วเหล็กตาข่าย
  รั้วชั่วคราว แผงรั้วชั่วคราว รั้วชั่วคราว ชนิดชุบกัลวาไนซ์ เหมาะกับงานกั้นพื้นที่ชั่วคราว แบ่งอาณาเขต แบ่งกั้นพื้นที่ แบ่งกั้นพื้นที่ทำงาน / ก่อสร้าง แบ่งเขตสนาม จัดระเบียบพื้นที่

 • ป้ายจราจร สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ป้ายความปลอดภัย สติ๊กเกอร์3m เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ป้ายบังคับ สัญลักษณ์ป้ายจราจร แผ่นสะท้อนแสง แผ่นสติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง3m ป้ายเหล็ก ป้ายเครื่องหมายจราจร สติ๊กเกอร์3mสะท้อนแสง ป้ายสะท้อนแสง เป้าจราจร
  ประโยชน์ของเป้าจราจรสะท้อนแสง -ลองใช้ เป้าสะท้อนแสง แล้วคุณจะได้ ความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่บนท้องถนน ในตอนกลางคืน -ทำให้ ลดปัญหาการหลุดทางโค้ง เกิดขึ้น 100% -มองเห็นชัดเจน ลดอุบัติ...

 • 72786966_521005958470832_8892577250604482560_o.jpg
  ประโยชน์ของสี Powder coating และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ สี Powder coating สุดยอดสีระดับท็อปที่ช่างสายงานโลหะต่างไว้วางใจในการเลือกใช้ ด้วยคุณสมบัติของสีที่ทำให้งานดูหนาเรีย...

 • รั้วบ้าน รั้วเหล็กสำเร็จพร้อมติดตั้ง รั้วเหล็กราคา รั้วบ้านราคา รั้วบ้านราคาประหยัด
  รั้วเหล็ก รั้วบ้าน รั้วเหล็กสำเร็จรูปFENCE รั้วเหล็กสำเร็จรูป รั้วบ้าน รัวเหล็กFENCEมีรูปทรงที่ดูทันสมัยออกแบบมาเพื่อกันขโมยและติดตั้งได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเจาะยึดติดไปกับพื้นปูน...

 • รั้วเหล็กแหลม รั้วแหลมสำเร็จรูป รั้วเหล็กแหลมสำเร็จรูป รั้วกันโจร รั้วแหลมกันขโมย
  รั้วบ้านกันขโมย หรือ รั้วเหล็กแหลม รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ด้วยบริการที่ครบวงจรในที่เดียว ตั้งแต่การผลิต ส่งมอบ และติดตั้งเสร็จเรียบร้อย รั้วศรเหล็กแหลมสำเร็จรูป ผลิต...

 • 015.jpg
  ประตูรั้วสแตนเลสสวยงาม ประตูรั้วสแตนเลสลายไม้ มีลวดลายสีสันและลายไม้ให้เลือกมากมาย ราคาถูก พร้อมงานสั่งทำ การผลิตประตูรั้วที่ทันสมัย ทำให้สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได...

 • 1.jpg
  ประตูรั้วบ้าน ประตูรั้วสแตนเลส งานสั่งทำตามแบบลูกค้า สั่งขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงได้ตามต้องการ สามารถเลือกสั่งขนาดประตูรั้วบ้านสแตนเลสความกว้าง ความยาว ความสูงตามตารางด้านล...

 • A-01.jpg
  รั้วแหลมสแตนเลส รั้วศรสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมกันขโมย รั้วศรแหลม รั้วบ้านกันขโมย รั้วศรสแตนเลสสำเร็จรูป รั้วสแตนเลสแหลมกันขโมย รั้วศรแหลม รั้วบ้านกันขโมยมีลักษณะเป็นศรแหลม...

 • 01.jpg
  เหล็กดัด กันขโมย ประตูบานเปิด ประตูบานเลื่อน ภายในบ้านเหล็กดัด กันขโมย ภายในบ้าน มี 3 แบบหลักๆติดหน้าต่างติดประตู แบบบานเปิดติดประตู แบบบานเลื่อน ขั้นนตอนในการตีราคาเหล็กดัด1....

 • 01.jpg
  โรงจอดรถที่สร้างอย่างถูกหลัก ต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ต้องออกแบบให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาได้อย่างพอเหมาะ เพื่อให้มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน และต้องติดหลอดไฟให้เหมาะสมด้...

 • 05.jpg
  ตะแกรงเหล็กดักขยะริมฟุตบาท ให้กับการก่อสร้างถนน ใช้ติดตั้งโดยการฝังปูนร่วมกับริมฟุตบาทคอนกรีตเสริมแรง คสล.เพื่อป้องกันเศษขยะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถน...

 • 31213-2.jpg
  พาเลทเหล็ก / แร็ค ผลิตภัณฑ์จัดเก็บ จัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งขนาดเล็กไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ VGrating เรามีทีมงาน...

 • RC-A-01.jpg
  โรลเลอร์คอนเวเยอร์ จัดจำหน่ายโดย Vgrating มีจำหน่ายหลายขนาด หลายแบบ หลายสี โรลเลอร์คอนเวเยอร์คุณภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ บริการจัดส่งทั่วประเทศ สั่งซื้อ หรือ สั่งผลิตขนาดอื่นๆ ติ...

 • 011.jpg
  โรงจอดรถที่สร้างอย่างถูกหลัก ต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ต้องออกแบบให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามาได้อย่างพอเหมาะ เพื่อให้มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน และต้องติดหลอดไฟให้เหมาะสมด...
Visitors: 104,582