แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 19x19 6 1.6 4.92
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 19x19 6 2 5.94
         
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 25x25 6 1.6 6.72
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 25x25 6 2.3 9.18
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 25x25 6 3.2 11.88
         
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 32x32 6 1.6 8.88
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 32x32 6 2.3 12.24
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 32x32 6 3.2 16.14

 

 


 


 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 38x38 6 1.6 10.68
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 38x38 6 2.3 14.28
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 38x38 6 3.2 19.74
         
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 40x40 6 1.6 11.28
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 40x40 6 2.3 15.72
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 40x40 6 3.2 20.94
         
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 50x50 6 1.6 14.28
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 50x50 6 2.3 20.04
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 50x50 6 3.2 27.00
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 50x50 6 4.5 36.122
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 50x50 6 6 45.36

 

 


 


 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 60x60 6 1.6 17.28
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 60x60 6 2.3 24.35
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 60x60 6 3.2 33.00
         
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 65x65 6 1.6 18.78
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 65x65 6 2.3 25.52
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 65x65 6 3.2 36.00
         
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 75x75 6 1.6 21.84
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 75x75 6 2.3 30.84
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 75x75 6 3.2 42.06
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 75x75 6 4.5 57.30
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 75x75 6 6 73.62
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 75x75 6 9 102.12

 

 


 


 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 80x80 6 3.2 45.06
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 80x80 6 4.5 61.56
         
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 100x100 6 1.6 29.34
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 100x100 6 2.3 41.70
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 100x100 6 3.2 57.12
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 100x100 6 4.5 78.60
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 100x100 6 6 101.88
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 100x100 6 9 144.48
         
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 125x125 6 3.2 72.18
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 125x125 6 4.5 99.72
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 125x125 6 6 130.14
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 125x125 6 9 186.90

 

 


 


 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 3.2 87.24
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 4.5 120.60
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 6 158.40
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 150x150 6 9 229.26
         
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 200x200 6 4.5 163.32
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 200x200 6 6 214.80
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ 200x200 6 9 314.04

 

 


 


Visitors: 151,844