แบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์คอนกรีต (Concrete Barrier)

แบริเออร์คอนกรีต (Concrete Barrier) เป็นสิ่งกีดขวางทางหรือกำแพงที่ผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็ก แบริเออร์คอนกรีตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบ่งแยกพื้นที่หรือช่องจราจร โดยมักจะใช้บนทางด่วนหรือทางลาดชัน 

 

สั่งซื้อสินค้า

Line : @spg3

Tel : 061-068-8458

 

 

Visitors: 155,497