เหล็ก H-Beam ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เหล็ก H-Beam (H-shaped steel beam)

เหล็ก H-Beam หรือที่เรียกว่า H-shaped steel beam เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีรูปทรงเป็นตัวอักษร H โดยมีขนาดที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการ ซึ่งมักใช้สำหรับการสร้างโครงสร้างเชิงพาณิชย์ เช่น สำหรับสร้างอาคารโรงงาน อาคารสูง สะพาน และโครงสร้างที่ต้องรับแรงเนื่องจากมีความแข็งแรง โดยเหล็ก H Beam มีความแข็งแรงสูงและต้านทานการบิดงอ และจะมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กไอบีมาก ทำให้ง่ายต่อการขนส่งและติดตั้งในสถานที่โครงการต่างๆ

เหล็ก H-Beam เป็นชนิดของเหล็กโครงสร้างที่มีรูปทรงเป็นตัว H และมีคุณสมบัติในการรับแรงและน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหล็ก H-Beam มีการผลิตจากการเหลี่ยมเหล็กที่ผ่านการยืดเส้นและตัดเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการ และมีการแบ่งเกรดหรือชั้นคุณภาพตามความแข็งแรงของเนื้อเหล็ก เหล็ก H-Beam ใช้งานมากในการสร้างอาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น สะพาน, อาคารสูง, โครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานกับแรงโน้มถ่วงสูง


เหล็ก H-Beam มีขนาดใหญ่แค่ไหน

เหล็ก H-Beam ขนาดใหญ่แค่ไหน และสำหรับงานอะไร เหล็ก H-Beam เป็นเหล็กโครงสร้างที่มีรูปทรงเป็นตัว H และมีคุณสมบัติในการรับแรงและน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหล็ก H-Beam มีขนาดหน้าตัดให้เลือกที่หลากหลาย ตั้งแต่ HB 100 x 50 mm. จนถึงขนาดใหญ่สูงสุดที่ HB 900 x 300 mm. 

ขนาดของเหล็ก H-Beam จะมีผลต่อความแข็งแรง น้ำหนัก และราคาของเหล็ก เช่น เหล็ก H-Beam ขนาด 100 x 100 x 6 x 8 mm. จะมีน้ำหนัก 17.200 kg/m. เหล็ก H-Beam ขนาด 400 x 400 x 13 x 21 mm. จะมีน้ำหนัก 172.000 kg/m. เหล็ก H-Beam ขนาดใหญ่จะใช้สำหรับโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงและทนทาน เช่น โรงจอดเครื่องบิน เหล็ก H-Beam ขนาดเล็กจะใช้สำหรับโครงสร้างที่ไม่ต้องการแรงโน้มถ่วงสูง เช่น บ้านพักอาศัย


เหล็ก H-Beam มีความแข็งแรงอย่างไร

ขึ้นอยู่กับเกรดหรือชั้นคุณภาพของเหล็ก ซึ่งบ่งบอกถึงความต้านแรงดึง (Tensile Strength) ของเนื้อเหล็ก เหล็ก H-Beam ที่ใช้งานโครงสร้างมีความต้านแรงดึงในระดับ 400N/mm2 ขึ้นไป เช่น ASTM A36, JIS/TIS SS400, SM400 เป็นต้น เหล็ก H-Beam ยังมีความแข็งแรงเพราะมีส่วนปีกที่หนากว่าส่วนเอวและเป็น Compact Section คือส่วนเอวและส่วนปีกไม่บางหรือชะลูดจนทำให้ชิ้นส่วนเกิดการบิดพลิ้วเมื่อรับน้ำหนัก เหล็ก H-Beam ยังสามารถดัดแปลง ต่อเติม หรือรื้อไปสร้างใหม่ได้ ไม่ต้องทุบทิ้ง ทำให้เหล็ก H-Beam เป็นเหล็กโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ทนทาน และยืดหยุ่นได้อย่างดี


สถาปัตยกรรมที่ใช้เหล็ก H-Beam

สถาปัตยกรรมที่ใช้เหล็ก H-Beam เป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะโมเดิร์น และสามารถสร้างโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน และมีความยืดหยุ่นได้ เหล็ก H-Beam เป็นเหล็กที่มีรูปทรงเป็นตัว H และมีคุณสมบัติในการรับแรงและน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหล็ก H-Beam ใช้งานมากในการสร้างอาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น สะพาน, อาคารสูง, โครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานกับแรงโน้มถ่วงสูง เช่น 

  • The Shard เป็นอาคารสูงที่อยู่ในกรุงลอนดอน อังกฤษ ซึ่งใช้เหล็ก H-Beam เป็นโครงสร้างหลัก และใช้กระจกเป็นวัสดุปิดผิว อาคารนี้มีความสูง 310 เมตร และเป็นอาคารที่สูงที่สุดในยุโรป
  • The Louvre Pyramid เป็นพีระมิดกระจกที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ปารีส ฝรั่งเศส ซึ่งใช้เหล็ก H-Beam เป็นโครงสร้างเหล็กของพีระมิด และใช้กระจกเป็นวัสดุปิดผิว พีระมิดนี้มีความสูง 21.6 เมตร และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์
  • The Eiffel Tower เป็นหอไอเฟลที่อยู่ในปารีส ฝรั่งเศส ซึ่งใช้เหล็ก H-Beam เป็นโครงสร้างหลักของหอไอเฟล และไม่ใช้วัสดุปิดผิวใดๆ เพื่อให้เห็นโครงสร้างของเหล็กได้อย่างชัดเจน หอไอเฟลมีความสูง 324 เมตร และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของปารีส


 

Visitors: 153,655