เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.2 28.03
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.4 32.70
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.5 35.04
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.6 37.38
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 1.8 42.05
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 2 46.72
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 2.3 53.73
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 2.5 58.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 2.8 65.41
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 3 70.08
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 3.2 74.75
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 3.5 81.76
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 4 93.44
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 4.5 105.12
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 5 116.60
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 5.5 128.48

 

 


 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 6 140.16
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 7 163.52
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 8 186.88
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 9 210.24
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 10 233.60
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 11 256.96
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 12 280.32
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 12.7 296.67
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 13 303.68
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 14 327.04
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 15 350.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 16 373.76
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 19 443.84
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 20 467.20
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 22 513.92
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 25 584.00

 

 


 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 28 654.08
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 30 700.80
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 32 747.52
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 34 794.24
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 35 817.60
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 36 840.96
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 38 887.69
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 40 934.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 45 1051.20
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 50 1168.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 60 1401.60
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 70 1635.20
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 80 1868.80
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 90 2102.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 4'x8' 100 2336.00

 

 


 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 1.2 43.80
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 1.4 51.10
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 1.5 54.75
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 1.6 58.40
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 1.8 65.70
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 2 73.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 2.3 83.95
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 2.5 91.25
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 2.8 102.20
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 3 109.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 3.2 116.80
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 3.5 127.75
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 4 146.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 4.5 164.25
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 5 182.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 5.5 200.75

 

 


 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 6 219.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 7 255.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 8 292.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 9 328.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 10 365.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 11 401.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 12 438.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 12.7 463.55
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 13 474.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 14 511.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 15 547.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 16 584.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 19 693.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 20 730.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 22 803.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 25 912.50

 

 


 


 

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์

เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 28 1022.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 30 1095.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 32 1168.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 34 1241.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 35 1277.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 36 1314.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 38 1389.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 40 1460.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 45 1642.50
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 50 1825.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 60 2190.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 70 2555.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 80 2920.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 90 3285.00
เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ 5'x10' 100 3650.00

 

 


 


Visitors: 153,656