เหล็กแป๊ปแบน GI

 

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 38x19 6 0.7 3.80
      0.8  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 38x19 6 0.9  
      1.0  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 38x19 6 1.1  
      1.2 6.20

 

 


 

 

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 50x25 6 0.7 4.90
      0.8  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 50x25 6 0.9  
      1.0  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 50x25 6 1.1  
      1.2  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 50x25 6 1.3  
      1.4  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 50x25 6 1.5  
      1.6  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 50x25 6 1.7 11.10

 

 


 

 

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 75x38 6 1.1 11.20
      1.2  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 75x38 6 1.3  
      1.4  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 75x38 6 1.5  
      1.6  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 75x38 6 1.7  
      1.8  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 75x38 6 1.9  
      2 20.70

 

 


 


แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 100x50 6 1.1 15.00
      1.2  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 100x50 6 1.3  
      1.4  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 100x50 6 1.5  
      1.6  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 100x50 6 1.7  
      1.8  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 100x50 6 1.9  
      2.0  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 100x50 6 2.1  
      2.2  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 100x50 6 2.3 30.80

 

 


 


แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 125x50 6 1.9 30.00
      2.0  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 125x50 6 2.1  
      2.2  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 125x50 6 2.3 36.10

 

 


 


แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI

แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 150x50 6 1.7 31.20
      1.8  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 150x50 6 1.9  
      2.0  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 150x50 6 2.1  
      2.2  
แป๊ปแบนกัลวาไนซ์GI 150x50 6 2.3 42.00

 

 


 


Visitors: 140,552