เหล็กแป๊ปเหลี่ยม GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 19x19 6 0.7  2.40
      0.8  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 19x19 6 0.9  
      1.0  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 19x19 6 1.2  
      1.3  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 19x19 6 1.4 4.20

 

 


 

 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 25x25 6 0.7 3.2
      0.8  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 25x25 6 0.9  
      1.0  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 25x25 6 1.2  
      1.3  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 25x25 6 1.4  
      1.5  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 25x25 6 1.6 7.0

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 32x32 6 1.0  5.6
      1.2  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 32x32 6 1.3  
      1.4  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 32x32 6 1.5  
      1.6  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 32x32 6 1.7  
      1.8 9.2

 

 


 

 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 38x38 6 0.8 5.5
      0.9  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 38x38 6 1.0  
      1.1  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 38x38 6 1.2  
      1.3  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 38x38 6 1.4  
      1.5  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 38x38 6 1.6  
      1.7  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 38x38 6 1.8 12.0

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 0.8 10.30
      0.9  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 1.0  
      1.1  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 1.2  
      1.3  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 1.4  
      1.5  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 1.6  
      1.7  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 1.8  
      1.9  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 2.0 18.50

 

 


 

 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 75x75 6 1.4 17.50
      1.5  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 75x75 6 1.6  
      1.7  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 75x75 6 1.8  
      1.9  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 75x75 6 2.0  27.00

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GIขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI100x10061.4 24.5
   1.5 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI100x10061.6 
   1.7 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI100x10061.8 
   1.9 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI100x10062.0 
   2.2 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI100x10062.3 42.5

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GIขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI125x12562.146.5
   2.2 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI125x12562.3 
   2.4 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI125x12562.5 
   2.6 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI125x12562.763.3

 

 


 


แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GIขนาด (mm.) Sizeความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI150x15062.979.5
   3.0 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI150x15063.1 
   3.287.8

 

 


 


Visitors: 134,742