เหล็กแป๊ปเหลี่ยม GI

 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 19x19 6 0.7  2.40
      0.8  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 19x19 6 0.9  
      1.0  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 19x19 6 1.2  
      1.3  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 19x19 6 1.4 4.20

 

 


 

 

 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 25x25 6 0.7 3.2
      0.8  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 25x25 6 0.9  
      1.0  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 25x25 6 1.2  
      1.3  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 25x25 6 1.4  
      1.5  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 25x25 6 1.6 7.0

 

 


 


 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 32x32 6 1.0  5.6
      1.2  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 32x32 6 1.3  
      1.4  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 32x32 6 1.5  
      1.6  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 32x32 6 1.7  
      1.8 9.2

 

 


 

 

 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 38x38 6 0.8 5.5
      0.9  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 38x38 6 1.0  
      1.1  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 38x38 6 1.2  
      1.3  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 38x38 6 1.4  
      1.5  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 38x38 6 1.6  
      1.7  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 38x38 6 1.8 12.0

 

 


 

 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 0.8 10.30
      0.9  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 1.0  
      1.1  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 1.2  
      1.3  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 1.4  
      1.5  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 1.6  
      1.7  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 1.8  
      1.9  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 50x50 6 2.0 18.50

 

 


 

 

 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 75x75 6 1.4 17.50
      1.5  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 75x75 6 1.6  
      1.7  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 75x75 6 1.8  
      1.9  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 75x75 6 2.0  27.00

 

 


 


 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 100x100 6 1.4  24.5
      1.5  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 100x100 6 1.6  
      1.7  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 100x100 6 1.8  
      1.9  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 100x100 6 2.0  
      2.2  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 100x100 6 2.3  42.5

 

 


 


 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 125x125 6 2.1 46.5
      2.2  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 125x125 6 2.3  
      2.4  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 125x125 6 2.5  
      2.6  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 125x125 6 2.7 63.3

 

 


 


 

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI

แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 150x150 6 2.9 79.5
      3.0  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์GI 150x150 6 3.1  
      3.2 87.8

 

 


 


Visitors: 151,844