เหล็กแบนกัลวาไนซ์

 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 3 3.53
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 4.5 5.30
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 6 7.07
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 9 10.60
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 12 14.13
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 15 17.66
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 25 6 19 22.37

 

 


 

 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 3 4.52
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 4.5 6.78
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 6 9.04
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 9 13.56
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 12 18.09
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 15 22.61
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 19 28.64
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 32 6 25 37.68

 

 


 


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 3 5.37
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 4.5 8.05
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 6 10.74
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 9 16.11
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 12 21.48
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 15 26.85
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 19 34.01
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 38 6 25 44.75

 

 


 


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 3 7.07
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 4.5 10.60
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 6 14.13
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 9 21.20
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 12 28.26
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 15 35.33
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 19 44.75
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 50 6 25 58.88

 

 


 


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 3 9.18
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 4.5 13.78
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 6 18.37
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 9 27.55
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 12 36.74
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 15 45.92
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 19 58.17
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 65 6 25 76.54

 

 


 


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 3 10.60
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 4.5 15.90
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 6 21.20
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 9 31.79
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 12 42.39
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 15 52.99
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 19 67.12
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 75 6 25 88.31

 

 


 


 

เหล็กแบนกัลวาไนซ์

เหล็กแบนกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 3 14.13
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 4.5 21.20
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 6 28.26
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 9 42.39
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 12 56.52
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 15 70.65
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 19 89.49
เหล็กแบนกัลวาไนซ์ 100 6 25 117.75

 

 


 


Visitors: 151,844