เหล็กรางน้ำตัวซี GI

 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 75x45x15 6 0.9 7.50
      1.0  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 75x45x15 6 1.1  
      1.2  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 75x45x15 6 1.3  
      1.4  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 75x45x15 6 1.5  
      1.6  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 75x45x15 6 1.7  
      1.8  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 75x45x15 6 1.9  
      2.0  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 75x45x15 6 2.1  
      2.2  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 75x45x15 6 2.3 18.90

 

 


 

 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 100x50x20 6 1.1 11.30
      1.2  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 100x50x20 6 1.3  
      1.4  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 100x50x20 6 1.5  
      1.6  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 100x50x20 6 1.7  
      1.8  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 100x50x20 6 1.9  
      2.0  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 100x50x20 6 2.1  
      2.2  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 100x50x20 6 2.3 23.70

 

 


 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 125x50x20 6 1.6 18.00
      1.7  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 125x50x20 6 1.8  
      1.9  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 125x50x20 6 2.0  
      2.1  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 125x50x20 6 2.2  
      2.3 26.50

 

 


 


เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 150x50x20 6 1.6 20.00
      1.7  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 150x50x20 6 1.8  
      1.9  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 150x50x20 6 2.0  
      2.1  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 150x50x20 6 2.2  
      2.3  
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์GI 150x50x20 6 2.4 28.70

 

 


 


Visitors: 134,747