เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 60x30x10 6 1.6 9.78
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 60x30x10 6 2 11.94
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 60x30x10 6 2.3 13.50
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 70x40x25 6 1.6 14.28
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 75x35x15 6 2.3 17.34

 

 


 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 75x45x15 6 1.6 13.92
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 75x45x15 6 2 17.16
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 75x45x15 6 2.3 19.50
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 90x45x20 6 1.6 15.78
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 90x45x20 6 2.3 22.20
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 90x45x20 6 3.2 30.00
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 1.6 17.28
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 2 21.36
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 2.3 24.36
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 2.8 29.22
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 3.2 33.00
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 4 40.26
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 100x50x50 6 4.5 44.58

 

 


 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 120x40x20 6 3.2 33.00
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 120x60x20 6 2.3 28.68
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 120x60x20 6 3.2 39.06
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 120x60x25 6 4.5 55.20

 

 


 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20 6 2.3 27.06
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20 6 3.2 39.78
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20 6 4 45.00
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 125x50x20 6 4.5 49.92
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20 6 2.3 29.37
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20 6 3.2 40.56
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x50x20 6 4.5 55.20
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x65x20 6 2.3 33.00
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x65x20 6 3.2 45.06
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x65x20 6 4 55.32

 

 


 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x75x20 6 3.2 48.60
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x75x20 6 4 59.10
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x75x20 6 4.5 66.00
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x75x25 6 3.2 49.62
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x75x25 6 4 61.20
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 150x75x25 6 4.5 67.80
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 200x75x20 6 3.2 55.62
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 200x75x20 6 4 68.40
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 200x75x20 6 4.5 76.20

 

 


 


 

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์

เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 200x75x25 6 3.2 57.12
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 200x75x25 6 4 70.20
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 200x75x25 6 4.5 78.60
         
เหล็กรางน้ำตัวซีกัลวาไนซ์ 250x75x25 6 4.5 89.40

 

 


 


Visitors: 151,841