เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ ขนาด (in) Size วงนอก (mm.) OD ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1/2" 21.34 6 1.6 4.69
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1/2" 21.34 6 2.3 6.48
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1/2" 21.34 6 3.2 8.58
           
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3/4" 27.2 6 1.6 6.00
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3/4" 27.2 6 2.3 8.46
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3/4" 27.2 6 3.2 11.28
           
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1" 34 6 1.6 7.68
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1" 34 6 2.3 10.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 1" 34 6 3.2 14.64

 

 


 


เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ขนาด (in) Sizeวงนอก (mm.) ODความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1-1/4"21.3461.69.66
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1-1/4"21.3462.313.74
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1-1/4"21.3463.218.54
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1-1/2"48.661.611.10
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1-1/2"48.662.315.78
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์1-1/2"48.663.221.48
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2"60.561.815.54
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2"60.562.319.74
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2"6.563.227.12
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2"60.564.537.14

 

 


 


เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ขนาด (in) Sizeวงนอก (mm.) ODความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2-1/2"76.361.819.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2-1/2"76.362.325.14
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2-1/2"76.363.234.62
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์2-1/2"76.364.547.76
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3"88.961.823.22
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3"88.962.329.46
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3"88.963.240.56
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3"88.964.556.22
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3"88.96673.62
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3-1/2"101.661.826.58
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3-1/2"101.662.333.78
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3-1/2"101.663.246.56
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3-1/2"101.664.564.66
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์3-1/2"101.66684.90

 

 


 


เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ขนาด (in) Sizeวงนอก (mm.) ODความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์4"114.361.829.94
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์4"114.362.338.10
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์4"114.363.252.62
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์4"114.364.573.20
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์4"114.36696.12
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์4"114.369.5147.24
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์5"139.863.264.56
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์5"139.864.590.00
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์5"139.866118.80
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์6"165.263.276.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์6"165.264.5106.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์6"165.266141.60

 

 


 


เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ขนาด (in) Sizeวงนอก (mm.) ODความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์8"216.364127.32
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์8"216.364.5142.92
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์8"216.365158.40
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์8"216.366186.60
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์8"216.369279.78
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์10"273.164.5178.86
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์10"273.165198.36
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์10"273.166237.12
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์10"273.169351.72
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์10"273.1612463.62
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์12"323.965235.92
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์12"323.966282.24
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์12"323.969419.34
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์12"323.9612553.80
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์12"323.9616728.94

 

 


 


เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์

เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ขนาด (in) Sizeวงนอก (mm.) ODความยาว (m.) Lengthความหนา (mm.) Thicknessน้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์14"355.665259.38
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์14"355.666310.38
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์14"355.669461.58
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์14"355.6612610.08
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์14"355.6616804.00
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์16"406.465297.00
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์16"406.466355.55
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์16"406.469529.20
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์16"406.4612700.32
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์16"406.4616924.30
      
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์18"457.266400.56
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์18"457.269596.88
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์18"457.2612790.50
เหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์18"457.26161044.54

 

 


 


Visitors: 140,552