เหล็กฉากกัลวาไนซ์

 

เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 25x25 6 3 6.72
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 25x25 6 5 10.62
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 30x30 6 3 8.16
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 30x30 6 5 13.08
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 40x40 6 3 10.98
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 40x40 6 4 14.52
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 40x40 6 5 11.70
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 40x40 6 6 21.12

 

 


 


 

เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 45x45 6 4 16.44
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 45x45 6 5 20.28
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 50x50 6 3 13.98
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 50x50 6 4 18.36
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 50x50 6 5 22.62
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 50x50 6 6 26.58
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 60x60 6 4 22.08
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 60x60 6 5 27.30
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 60x60 6 6 32.52

 

 


 


 

เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 65x65 6 5 30.00
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 65x65 6 6 35.46
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 65x65 6 8 45.96
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 70x70 6 6 32.28
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 75x75 6 6 41.10
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 75x75 6 9 59.76
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 75x75 6 12 78.00

 

 


 


 

เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 80x80 6 6 43.92
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 90x90 6 6 49.68
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 90x90 6 7 57.54
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 90x90 6 10 79.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 90x90 6 12 95.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 90x90 6 13 102.00
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 100x100 6 7 64.20
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 100x100 6 10 89.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 100x100 6 12 106.80

 

 


 


 

เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 120x120 6 8 88.20

       
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 130x130 6 9 107.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 130x130 6 12 140.40
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 130x130 6 15 172.80
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 150x150 6 12 163.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 150x150 6 15 201.60
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 150x150 6 19 251.40

 

 


 


 

เหล็กฉากกัลวาไนซ์

เหล็กฉากกัลวาไนซ์ ขนาด (mm.) Size ความยาว (m.) Length ความหนา (mm.) Thickness น้ำหนัก (kg./6m.) Weight
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 175x175 6 12 190.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 175x175 6 15 236.40
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 200x200 6 15 271.80
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 200x200 6 20 358.20
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 200x200 6 25 441.60
         
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 250x250 6 25 562.20
เหล็กฉากกัลวาไนซ์ 250x250 6 35 768.00

 

 


 


Visitors: 151,843