ลวดหนามและการใช้งาน

ลวดหนามคืออะไร

ลวดหนามคือเส้นลวดที่มีปมหนามที่แหลมคม และพันเป็นเกลียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือกำหนดขอบเขตของพื้นที่ ลวดหนามทำจากโลหะ และมีการชุบสารกันสนิม เพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ลวดหนามมีเบอร์ หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต่างกัน และมีรูปแบบการพันหนามอยู่สองแบบ คือแบบธรรมดา และแบบไขว้สลับ


ลวดหนามใช้ทำอะไรบ้าง

ลวดหนามใช้ทำอะไรได้บ้าง :

 • ลวดหนามสามารถใช้ในการล้อมพื้นที่ล้อมสวนหรือป้องกันผู้บุกรุก รวมไปถึงเป็นรั้วบอกเขตแดน
 • ลวดหนามสามารถใช้เพื่อเลี้ยงปศุสัตว์หลายสายพันธุ์ เช่น วัว แพะ แกะ เป็นต้น
 • ลวดหนามสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์รั้วประเภทอื่นได้ เช่น รั้วไม้ รั้วคอนกรีต รั้วเหล็ก เป็นต้น
 • ลวดหนามสามารถใช้เพื่อการประดิษฐ์สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการทำสวน เช่น กรงไก่ กรงปลูกผัก เป็นต้น
 • ลวดหนามสามารถใช้เพื่อการประดิษฐ์สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งบ้าน เช่น กรอบรูป โคมไฟ เป็นต้น

ข้อแตกต่างระหว่างลวดหนามแบบธรรมดา และไขว้สลับคืออะไร

ข้อแตกต่างระหว่างลวดหนามแบบธรรมดา และไขว้สลับ คือ

 • ลวดหนามแบบธรรมดา มีการพันเกลียวหนามแบบเดิม ที่มีโอกาสที่หนามจะหลุด หรือเกลียวหนามอาจคลายได้ ในส่วนของตัวเส้นลวดจะมีการพันเกลียวแบบหลวมๆ ไม่แน่น ทำให้ลวดหนามหย่อนง่าย
 • ลวดหนามแบบไขว้สลับ มีการพันเกลียวหนามแบบใหม่ ที่ตัวหนามจะแน่นเป็นพิเศษ แข็งแรงไม่มีหลุด ในส่วนของตัวเส้นลวดจะมีการพันสลับที่แน่นกว่าแบบเดิม ทำให้เพิ่มความแข็งแรงของลวดหนาม

ลวดหนามทำจากอะไร

ลวดหนามทำจากอะไร :

 • ลวดหนามทำจาก ลวดเหล็ก ที่มีการ ชุบสารกันสนิม เช่น ซิงค์ หรืออลูมิเนียม เพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
 • ลวดหนามมีการ ดัดเป็นเกลียว และมี ปมหนาม ที่แหลมคม 3-4 แฉก เพื่อป้องกันการบุกรุก หรือกำหนดขอบเขตของพื้นที่
 • ลวดหนามมี เบอร์ หรือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต่างกัน และมี รูปแบบการพันหนาม อยู่สองแบบ คือ แบบธรรมดา และ แบบไขว้สลับ

ขนาดของลวดหนาม

ขนาดของลวดหนาม :

 • ลวดหนามมี เบอร์ หรือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต่างกัน โดยมีมาตรฐาน SWG (Standard Wire Gauge) เป็นมาตรฐานของ British Standard Wire Gauge (BS3737 : 1964) ที่ใช้ในแบบสากล
 • ลวดหนามที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศไทย มีเบอร์ 12, 13, 14, และ 15
 • เบอร์ลวดหนามแต่ละเบอร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวต่อม้วนดังนี้

 

เบอร์   เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)   ความยาวต่อม้วน (เมตร)  
  12           2.65             65
  13           2.40             75
  14           2.00              -
  15           1.80              -

 

 • เบอร์ลวดหนามที่ใช้กันจะขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของแต่ละพื้นที่ 

 

 

 

Visitors: 153,656