ลวดหนามหีบเพลงและการใช้งาน

ลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามหีบเพลง เป็นลวดเหล็กกล้าที่มีใบมีดคมกริบ 2 ฝั่งของปม ขดเป็นวงกลมหลายวง สามารถยืดออกเป็นตาข่ายแถบหนาม และสามารถเก็บเข้าเป็นขดได้ในลักษณะเหมือนหีบเพลง ใช้สำหรับเป็นเครื่องป้องกันและกีดขวางได้ดี

ลวดหนามหีบเพลง มีทั้งหมด 2 รุ่น คือ BTO-22 และ BTO-26 โดยใช้วัตถุดิบเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี รูปแบบและขนาดของใบมีด ความยาว ความสูง ความหนา และระยะห่างของใบมีด จะแตกต่างกันไปตามรุ่น

ลวดหนามหีบเพลง เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง รั้ว เพื่อเพิ่มความสูงและความปลอดภัย เช่น ใช้กับบ้านที่เน้นความสวยงาม, โรงงานอุตสาหกรรม, เรือนจำ, สถานทูต, สถานที่ราชการ, สนามบิน, เป็นต้น

 

 

ลวดหนามหีบเพลงใช้ทำอะไร

ลวดหนามหีบเพลง เป็นเครื่องป้องกันและกีดขวางที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะเป็นลวดเหล็กกล้าที่ขดเป็นวงกลมหลายวง และสามารถยืดออกเป็นตาข่ายแถบหนามได้

ลวดหนามหีบเพลง มีหลายประโยชน์ ตามที่ผมได้กล่าวไว้ในข้อความก่อนหน้า ลวดหนามหีบเพลง เหมาะสำหรับใช้วางบนกำแพง รั้ว เพื่อเพิ่มความสูงและความปลอดภัย เช่น ใช้กับบ้านที่เน้นความสวยงาม, โรงงานอุตสาหกรรม, เรือนจำ, สถานทูต, สถานที่ราชการ, สนามบิน, เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านั้น ลวดหนามหีบเพลง ยังสามารถใช้ในการสร้างผลงานศิลปะได้ด้วย ผู้คนบางคนได้ใช้ลวดหนามหีบเพลง เป็นส่วนประกอบของการจัดแสดงศิลปะ เช่น [The Barb Wire Museum] ในโครเอเชีย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงผลงานศิลปะจากลวดหนามหีบเพลง

 

BTO-26 กับ BTO-22 ต่างกันยังไง

BTO-26 และ BTO-22 เป็นรุ่นของลวดหนามหีบเพลง ซึ่งเป็นลวดเหล็กกล้าที่มีใบมีดคมกริบ 2 ฝั่งของปม ขดเป็นวงกลมหลายวง สามารถยืดออกเป็นตาข่ายแถบหนาม และสามารถเก็บเข้าเป็นขดได้ในลักษณะเหมือนหีบเพลง

BTO-26 กับ BTO-22 ต่างกันที่รูปแบบและขนาดของใบมีด ความยาว ความสูง ความหนา และระยะห่างของใบมีด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความแตกต่างระหว่าง BTO-26 และ BTO-22

Reference  Number  Blade Type    Thickness  (mm)    Wire Diameter (mm)    Blade Length (mm)    Blade Width (mm)    Blade Spacing (mm)   
BTO-26 Long 0.5 ±0.05 2.5 26 15 45 ±1
BTO-22 Short 0.5 ±0.05 2.5 ±0.1 22 ±1 15 ±1 34 ±1

 

จากตารางจะเห็นว่า BTO-26 มีใบมีดที่ยาวกว่า BTO-22 เพื่อเพิ่มความรุนแรงของการทำร้าย BTO-26 ยังมีระยะห่างของใบมีดที่กว้างกว่า BTO-22 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของการใช้งาน BTO-26 และ BTO-22 เหมือนกันที่ความหนาและความสูงของใบมีด

 

 

Visitors: 153,656