ลวดหนาม

ลวดหนาม

ลวดหนาม (Barbed Wires) เป็น อุปกรณ์รั้ว ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งลวดหนามมีลักษณะเส้นลวดพันเป็นเกลียวหนามหุ้มเหล็กเส้นหลัก โดยมีการเว้นระยะเกลียวหนามเป็นช่องว่างที่มีระยะห่างเท่าๆ กัน ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไปของลวดหนามคือ สามารถนำไปกั้นเขตแดนรอบตัวบ้าน สามารถป้องกันการบุกรุกพื้นที่บ้าน และส่วนต่างๆ จากบุคคลภายนอก

 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า

Line : @spg1

Tel : 093-682-2459

 

Visitors: 134,742