ยางมะตอย CSS-1h

ยางมะตอย CSS-1h บรรจุภัณฑ์ : 1 ถังใหญ่ ขนาด 200 ลิตร

การนำไปใช้งาน : การเตรียมพื้นทาง งาน Prime Coat คือการราดยางชนิดเหลวลงบนพื้นทางที่เตรียมไว้และได้ตกแต่งปรับปรุงถูกต้องแล้วเพื่อให้แอสฟัลต์ซึมลงไปในช่องว่างของพื้นเป็นการฉาบบางๆ บนผิวทางเดิมหรือฉาบผิวทางบนพื้นทางที่ได้ทำผิวทางทางทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นผ่านและเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมต่อกับผิวทาง โดยมีส่วนผสมประกอบด้วย CSS-1h และวัสดุมวลรวม(หิน) น้ำ ซีเมนต์ ในสัดส่วนที่เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

 


 


Visitors: 155,492