พาเลทเหล็ก และการใช้งาน

พาเลทเหล็ก

“พาเลทเหล็ก” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ ที่มีน้ำหนักมากเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบการขนส่ง การค้าและโลจิสติกส์  พาเลทเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน


พาเลทเหล็กคืออะไร

พาเลทเหล็กคือชนิดของพาเลทที่มีความแข็งแรงและทนทาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งจะใช้พาเลทเหล็กไว้เพื่อใส่ชิ้นส่วนรถยนต์ ใส่อะไหล่รถยนต์ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการลำเลียง เคลื่อนย้ายสิ่งของ วางของ หรือเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก และต้องการตัวช่วยในการลำเลียงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ


พาเลทเหล็กใช้ได้กับการขนส่งประเภทไหนบ้าง

พาเลทเหล็กสามารถใช้ได้กับการขนส่งทุกประเภท เช่น การขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพราะมีความแข็งแรงและทนทาน


พาเลทเหล็กมีแบบไหนบ้าง

พาเลทเหล็กมีแบบต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น พาเลทเหล็กปกติ พาเลทเหล็กสำหรับใช้ในคลังสินค้า และอื่นๆ


พาเลทเหล็กมีขนาดใหญ่แค่ไหน

พาเลทเหล็กมีขนาดที่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน แต่ขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ 100 x 120 เซนติเมตร (International Pallet)


พาเลทเหล็กใช้ทำอะไรได้บ้าง

พาเลทเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ ที่มีน้ำหนักมากเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบการขนส่ง การค้าและโลจิสติกส์ พาเลทเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน


พาเลทเหล็กมีข้อดีอะไรบ้าง

พาเลทเหล็กคือแท่นสำหรับวางสินค้าที่ผลิตจากเหล็ก Galvanized มีข้อดีคือ

  • มีความแข็งแรง ทนความร้อน ทนต่อสารเคมี และรับน้ำหนักได้มาก
  • ไม่เกิดเชื้อรา ไม่เกิดปัญหาแมลงและปลวก
  • สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับชิ้นงาน และวางซ้อนกันได้
  • สามารถใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็นหรือการแช่แข็งได้
  • สามารถนำไปขายต่อเป็นเศษเหล็กได้

พาเลทเหล็กมีข้อเสียอะไรบ้าง

พาเลทเหล็กมีข้อเสียดังนี้ : น้ำหนักมาก ไม่เหมาะกับการส่งออก เหมาะกับการใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน และราคาสูง (ราคาขึ้น-ลง ตามราคาเหล็ก)


 

Visitors: 153,656