ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส และการใช้งาน

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

       ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสคือฝาท่อที่ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่มีความเหนียวยืดหยุ่น แข็งแรงทนทาน และไม่เป็นสนิม สามารถรองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1.5 ตัน ถึง 40 ตัน ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสมีรูปร่างที่หลากหลาย เช่น กลม สี่เหลี่ยม

       ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสมีข้อดีในการป้องกันการสูญหายจากการขโมยตัวตะแกรงฝาท่อเหล็ก เพราะผลิตภันฑ์ที่ทำจากไฟเบอร์กลาสไม่สามารถนำมาขายต่อได้เหมือนเหล็ก จึงเหมาะสำหรับงานโครงการหมู่บ้าน คอนโด ที่พักอาศัย ตอนจนตามท้องถนนที่มีความเปลี่ยว หรือมีการสัญจรผ่านน้อย
ข้อดีของฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสมีข้อดีอย่างน้อย 4 ประการคือ

 • มีน้ำหนักเบากว่าเหล็ก ง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง
 • แข็งแรงทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 40 ตัน
 • ไม่เป็นสนิม ไม่ต้องทาสี ไม่ต้องบำรุงรักษา
 • มีความสวยงาม มีหลายรูปแบบและสีให้เลือก

ข้อจำกัดของฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสมีข้อจำกัดอย่างน้อย 3 ประการคือ

 • มีราคาสูงกว่าเหล็กหรือคอนกรีต
 • ต้องการความระมัดระวังในการขนส่งและเก็บรักษา เพื่อป้องกันการแตกหักหรือเสียหาย
 • ไม่ทนต่อความร้อนสูง อาจเปลี่ยนรูปทรงหรือลดความแข็งแรง

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสใช้งานยังไง

     ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสใช้ในการปิดท่อระบายน้ำหรือบ่อพักน้ำ ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 40 ตัน ไม่เป็นสนิม และไม่ถูกขโมย

การใช้งานฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสมีขั้นตอนดังนี้

 • เลือกขนาดของฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสที่เหมาะสมกับขนาดของท่อระบายน้ำหรือบ่อพักน้ำ
 • เตรียมพื้นที่ที่จะติดตั้งฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสให้สะอาดและเรียบ
 • วางฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสลงบนท่อระบายน้ำหรือบ่อพักน้ำ
 • ปรับให้ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสติดกับท่อหรือบ่อได้อย่างแน่นหนา
 • ปิดฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสให้เป็นที่เป็นท่า

ขนาดของฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาส

ฝาท่อแมนโฮลไฟเบอร์กลาสมีขนาดหลายตัว เช่น

 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. และ 80 ซม.
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม.

ข้อดีของการใช้วัสดุไฟเบอร์กลาส

การใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • ไฟเบอร์กลาสไม่เป็นสนิม และทนต่อการกัดกร่อนได้สูง ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี ความชื้น หรือสภาพอากาศ
 • ไฟเบอร์กลาสทนความร้อนดีมาก สามารถทนอุณหภูมิตั้งแต่ -30 ถึง +120 ขึ้นอยู่กับชนิดของเรซิ่นที่นำมาใช้กับเส้นใย
 • ไฟเบอร์กลาสมีน้ำหนักเบา ด้วยน้ำหนักที่เบากว่าเหล็กถึง 4 เท่า ทำให้สะดวกต่อการขนย้าย ประกอบและติดตั้ง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ไฟเบอร์กลาสแข็งแรงให้ตัวได้ ป้องกันการรั่วซึมหรือร้าว เป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับเหล็ก
 • ไฟเบอร์กลาสมีความยืดหยุ่นในการผลิตชิ้นงานได้ตามความต้องการ ไม่มีข้อจำกัดในการออกแบบ สามารถผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนได้
 • ไฟเบอร์กลาสไม่แตกหักหรือบุบสลายเนื่องจากการกระแทกของไม้ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ เช่น เรือ, ถัง, ท่อ, เป็นต้น
 • ไฟเบอร์กลาสมีมาตรฐานการใช้และการควบคุมที่แน่นอนระดับสากล เพื่อให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ออกแบบ

 

จากข้อดีข้างต้น เห็นได้ว่าการใช้วัสดุไฟเบอร์กลาสจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์ทั้งในด้านคุณภาพ, เศรษฐกิจ, และความคุ้มค่า


 

Visitors: 153,657