ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ และการใช้งาน

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อคือฝาท่อที่ใช้ปิดท่อระบายน้ำหรือบ่อตรวจสอบระบบท่อ ซึ่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน และสามารถรองรับน้ำหนักได้มากๆ ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และความต้องการของผู้ใช้ เช่น ฝาเหล็กกลม ฝาเหล็กเหลี่ยม ฝาเติมวัสดุ ฝาตะแกรงระบายน้ำ เป็นต้น


ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อใช้งานได้อย่างไรบ้าง

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อเป็นฝาท่อที่ใช้ปิดท่อระบายน้ำหรือบ่อตรวจสอบระบบท่อ ซึ่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน และสามารถรองรับน้ำหนักได้มากๆ การใช้งานฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อมีประโยชน์และข้อได้เปรียบดังนี้

  • ช่วยป้องกันกลิ่นไม่ให้ระเหยจากท่อระบายน้ำ ซึ่งจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน
  • ช่วยป้องกันเสียงดังจากการกระแทกของยานพาหนะหรือการเดินผ่านไปมาของผู้คน
  • ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจรผ่านไปมาของยานพาหนะหรือผู้คน
  • มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อยๆ เพราะไม่แตกหัก เสียหาย หรือบิดงอ
  • มีความสวยงาม เพราะมีการออกแบบและผลิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

 

วิธีการใช้งานฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ 

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยเป็นฝาที่ใช้ปิดท่อระบายน้ำหรือบ่อพักน้ำ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมลงไปในบ่อ และเพื่อให้สามารถตรวจสอบหรือซ่อมแซมท่อได้ ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อมีทั้งแบบกลมและเหลี่ยม สีดำเงางาม แข็งแรง รับน้ำหนักได้เยอะ


ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อสามารถใช้ได้กับท่อขนาดใหญ่แค่ไหน

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อสามารถใช้ได้กับท่อขนาดใหญ่แค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาดของฝาท่อแมนโฮลเหล่อเอง ซึ่งมีหลายขนาดให้เลือก ตัวอย่างเช่น ฝาแมนโฮลเหล็กหล่อเหนียว แบบกลม มีขนาด 840 มม. รับน้ำหนักได้ 12.5 ตัน หรือฝาแมนโฮลเหล็กหล่อ (แบบหนาเหลี่ยม) มีขนาด 1106 มม. เป็นต้น


ขนาดฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อ

ฝาท่อแมนโฮลเหล็กหล่อมีขนาดต่างๆ ให้เลือก เช่น

  • ฝาแมนโฮลเหล็กหล่อเหนียว แบบกลม  มีขนาด 840 มม. รับน้ำหนักได้ 12.5 ตัน
  • ฝาแมนโฮลเหล็กหล่อ (แบบหนาเหลี่ยม) มีขนาด 1106 มม.
  • ฝาท่อเหล็กหล่อสเปคราชการ (แบบกลม) มีขนาด 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 เป็นต้น

 

Visitors: 153,657