ถังบำบัดน้ำเสียแบบแคปซูล

ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ แบบแคปซูล

ซึ่งจะมีหลักการทำงานคล้ายๆกับ ถังบำบัดแบบไม่เติมอากาศ จะแตกต่างกันตรงที่

ถังบำบัดแบบเติมอากาศจะมี ท่อเติมอากาศ เพิ่มขึ้นมา สำหรับให้ลมที่เดินท่อมาจาก

เครื่องเติมอากาศ หรือปั๊มเติมอากาศไหลเข้าไปทำ ปฏิกิริยากับหัวเชื้อจุลินทรีย์

( ประเภท Aerobic Bacteria ) ที่อยู่ในถังบำบัด ทำให้กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำให้ค่า BOD ของน้ำ มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

 ก่อนจะปล่อยลงสู่บ่อพักน้ำเสียสาธารณะต่อไป

ถังบำบัดน้ำเสียแบบแคปซูล

รุ่น ความกว้าง (ม.) ความสูง (ม.) ความยาว (ม.) ปริมาตร (ลบ.ม.)
PH10000-C 1.80 1.90 6.50 10000
PH20000-C 1.80 1.90 8.50 20000


 

ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะกรองรวมแบบเติมอากาศ

รุ่น ความกว้าง (ม.) ความสูง (ม.) ความยาว (ม.) ปริมาตร (ลิตร)
PH30000-C 2.50 2.60 6.60 30000
PH40000-C 2.50 2.60 8.60 40000


 

ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะกรองรวมแบบเติมอากาศ

รุ่น ความกว้าง (ม.) ความสูง (ม.) ความยาว (ม.) ปริมาตร (ลิตร)
PH50000-C 2.50 2.90 11 50000


 

Visitors: 153,657