ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ ส่วนใหญ่จะเป็นถังสำหรับระบบรวมที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งระบบในถังจะแยกออกเป็น ส่วน คือ ช่องแรกช่องเกรอะไว้สำหรับแยกตะกอนสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเสียและมีการย่อยสลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เมื่อได้บำบัดมาถึงช่องที่สอง คือ ช่องกรองเติมอากาศ ได้มีการใช้มีเดียและหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการบำบัดพร้อมกับการใช้เครื่องเติมอากาศ เพื่อเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการบำบัดน้ำเสีย 

ทำให้ปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ข้อดีของถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

มีเครื่องเติมอากาศซึ่งช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้จุลินทรีย์นำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย
ให้มีการบำบัดน้ำได้สะอาดขึ้น ราคาสูงกว่าถังแบบไร้อากาศ เพราะมีกระบวนการในการเติมอากาศเข้ามาภายในถัง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียมากขึ้น และทำให้กากตะกอนรวมถึงกลิ่นเหม็นมีน้อยลง
มีการใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องเติมอากาศจึงมีค่าใช้จ่ายเรื่องของค่ากระแสไฟฟ้ามากกว่าถังบำบัดแบบไร้อากาศ

 
 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.) ความสูง (ม.) ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสีย PH600-O 0.98 1.04 600
ถังบำบัดน้ำเสีย PH800-O 1.08 1.15 800

 

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.) ความสูง (ม.) ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสีย PH1000-O 1.26 1.23 1000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH1200-O 1.26 1.40 1200

 

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.) ความสูง (ม.) ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสีย PH1600-O 1.26 1.53 1600
ถังบำบัดน้ำเสีย PH2000-O 1.35 1.70 2000

 

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.) ความสูง (ม.) ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสีย PH3000-O 1.50 1.80 3000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH4000-O 1.80 2.15 4000

 

 

 
ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
 
ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง (ม.) ความสูง (ม.) ปริมาตร (ลิตร)
ถังบำบัดน้ำเสีย PH5000-O 1.70 2.30 5000
ถังบำบัดน้ำเสีย PH6000-O 1.90 2.20 6000

 

 

Visitors: 155,494