ตะแกรงไวร์เมชและการใช้งาน

ตะแกรงไวร์เมช

ตะแกรงไวร์เมช (Wire Mesh) เป็นตะแกรงเหล็กที่ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็นที่เชื่อมติดกันเป็นตะแกรง มีขนาดเส้นลวดและระยะห่างตาห่างต่างๆ ใช้ในการเสริมคอนกรีต หรือใช้ในการทำงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม ตะแกรงไวร์เมชมีข้อดีคือ สามารถลดขั้นตอนการทำงานได้ เพราะไม่ต้องผูกเหล็ก และสามารถขนส่งและเคลื่อนย้ายได้สะดวก


ตะแกรงไวร์เมชใช้ทำอะไรบ้าง

ตะแกรงไวร์เมชคือตะแกรงเหล็กที่ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็นที่เชื่อมติดกันเป็นตะแกรง มีขนาดเส้นลวดและระยะห่างตาห่างต่างๆ ใช้ในการเสริมคอนกรีต หรือใช้ในการทำงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม ตะแกรงไวร์เมชมีข้อดีคือ สามารถลดขั้นตอนการทำงานได้ เพราะไม่ต้องผูกเหล็ก และสามารถขนส่งและเคลื่อนย้ายได้สะดวก

ตัวอย่างการใช้งานของตะแกรงไวร์เมช ได้แก่

  • ใช้กับงานเทพื้นคอนกรีต เพื่อรับแรงหรือน้ำหนัก โดยมีการใช้งานทั้ง เหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย
  • ใช้กับงานหลังคา เรียกว่า Galvanize Wiremesh เป็นไวร์เมชอีกชนิดหนึ่งที่เอาไว้รองรับน้ำหนักของฉนวนกันความร้อนบนหลังคา
  • ใช้กับงานกรอบผ้าปูที่พื้น เพื่อป้องกันการซึมผ่านของผ้าปูที่พื้น
  • ใช้กับงานประตูหรือหน้าต่าง เพื่อป้องกันการบุกรุกของแมลงหรือสัตว์
  • ใช้กับงานทำกระจก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความปลอดภัยของกระจก
  • ใช้กับงานทำกระจก เพื่อสร้างลวดลายหรือเอฟเฟ็คต่างๆ บนผิวกระจก

ขนาดของตะแกรงไวร์เมช

ขนาดของตะแกรงไวร์เมชขึ้นอยู่กับความหนาของเส้นลวดและระยะห่างของตาห่าง ซึ่งจะมีผลต่อความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของตะแกรง การเลือกขนาดของตะแกรงไวร์เมชจึงควรพิจารณาจากประเภทและความต้องการของงานที่ใช้

ตัวอย่างการใช้ขนาดของตะแกรงไวร์เมชในการปูพื้นคอนกรีต

  • ถ้าใช้เหล็กไวร์เมช 3.6 มม. จะใช้ปูพื้นบ้านโดยทั่วไป โดยใช้ระยะห่าง 10x10 ซม. - 30x30 ซม.
  • ถ้าใช้เหล็กไวร์เมช 4.0 มม. จะใช้ปูพื้นบ้าน โรงรถ ลานจอดรถ โรงงาน โดยใช้ระยะห่าง 10x10 ซม. - 30x30 ซม.
  • ถ้าใช้เหล็กไวร์เมช 6.0 มม. จะใช้ปูถนนที่ไม่ต้องการการรับแรงที่มาก
  • ถ้าใช้เหล็กไวร์เมช 9.0 - 12.0 มม. จะใช้ปูถนนที่ต้องการการรับแรงที่มากและรับน้ำหนักๆ

 

 

Visitors: 153,657