ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-31 4'x8' 12 30.5 1.2  1.5 7.01
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-32 4'x8' 12 30.5 1.6  2 12.50
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-33 4'x8' 12 30.5 2.3  3 26.80

 

 


 

 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-41 4'x8' 22 50.8 1.6  2 6.78
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-42 4'x8' 22 50.8 2.3  2.5 12.20
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-43 4'x8' 22 50.8 3.2  3.5 13.80

 

 


 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-51 4'x8' 25 61 1.6  2.5 7.46
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-52 4'x8' 25 61 2.3  3 12.90
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-53 4'x8' 25 61 3.2  4 23.90

 

 


 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-61 4'x8' 34 76.2 2.3  3 9.48
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-62 4'x8' 34 76.2 3.2  4 17.60
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-63 4'x8' 34 76.2 4.5  5 30.90

 

 


 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-71 4'x8' 50 152.4 2.3  3.5 7.52
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-72 4'x8' 50 152.4 3.2  4 11.92
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-73 4'x8' 50 154.2 4.5  5 21.00

 

 


 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-31 5'x10' 12 30.5 1.2  1.5 10.96
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-32 5'x10' 12 30.5 1.6  2 19.48
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-33 5'x10' 12 30.5 2.3  3 41.94

 

 


 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-41 5'x10' 22 50.8 1.6  2 10.59
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-42 5'x10' 22 50.8 2.3  2.5 19.04
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-43 5'x10' 22 50.8 3.2  3.5 37.16

 

 


 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-51 5'x10' 25 61 1.6  2.5 9.99
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-52 5'x10' 25 61 2.3  3 20.11
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-53 5'x10' 25 61 3.2  4 37.39

 

 


 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-61 5'x10' 34 76.2 2.3  3 14.82
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-62 5'x10' 34 76.2 3.2  4 27.45
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-63 5'x10' 34 76.2 4.5  5 48.30

 

 


 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-71 5'x10' 50 152.4 2.3  3.5 11.75
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-72 5'x10' 50 152.4 3.2  4 18.67
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XS-73 5'x10' 50 152.4 4.5  5 32.79

 

 


 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-11 4'x8' 34 135.4 4.5  7 43.10
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-12 4'x8' 34 135.4 6  7 57.70
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-13 4'x8' 34 135.4 6  9 74.00
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-14 4'x8' 34 135.4 8  9 98.70

 

 


 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./4'x8') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-21 4'x8' 36 101.6 4.5  7 40.70
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-22 4'x8' 36 101.6 6  7 54.40
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-23 4'x8' 36 101.6 6  9 70.10
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-24 4'x8' 36 101.6 8  9 93.30

 

 


 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-11 5'x10' 34 135.4 4.5  7 67.40
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-12 5'x10' 34 135.4 6  7 90.10
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-13 5'x10' 34 135.4 6  9 116.00
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-14 5'x10' 34 135.4 8  9 154.00

 

 


 


 

ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์

      รูตะแกรง   แผ่นตะแกรง    
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์ รุ่น Code ขนาด (mm.) Size ความกว้าง (mm.) Wide ความยาว (mm.) Length ความหนา (mm.) Thickness สัน (mm.) Edge น้ำหนัก (kg./5'x10') Weight
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-21 5'x10' 36 101.6 4.5  7 63.60
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-22 5'x10' 36 101.6 6  7 85.00
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-23 5'x10' 36 101.6 6  9 110.00
ตะแกรงเหล็กฉีกกัลวาไนซ์  XG-24 5'x10' 36 101.6 8  9 145.00

 

 


 


Visitors: 151,839