ตะแกรงดักขยะ และการใช้งาน

ตะแกรงดักขยะคืออะไร

ตะแกรงดักขยะคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดักแยกเศษขยะ รวมกันไว้รอเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจัดการได้อย่างสะดวก โดยตะแกรงเหล็กดักขยะมีให้เลือกใช้หลายขนาด โดยขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถหาซื้อได้ทันทีไม่ต้องรอการสั่งผลิต


ตะแกรงดักขยะผลิตมาจากอะไร

ตะแกรงเหล็กดักขยะมักผลิตจากเหล็กหรือสแตนเลส เพราะว่าเหล็กและสแตนเลสมีความทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และความทนทานต่อการกัดกร่อนตะแกรงเหล็กดักขยะมีขนาดให้เลือกอะไรบ้าง?

ตะแกรงเหล็กดักขยะมีขนาดให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ขนาด 10 x 30 cm. ไปจนถึงขนาดอื่นๆ เช่น 15 x 50 cm. และมีความหนาตั้งแต่ 1 cm. ขึ้นไป


ประเภทของตะแกรงดักขยะ

ตะแกรงดักขยะมีอยู่หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะใช้สำหรับการดักแยกเศษขยะที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น :

  • ตะแกรงดักขยะชนิดระเอียด (Static Screen) : ใช้สำหรับการดักแยกเศษขยะที่มีขนาดเล็กๆ เช่น เศษกระดาษ พลาสติก ไม้ และอื่นๆ
  • ตะแกรงดักขยะชนิดหยาบ (Bar Screen) : ใช้สำหรับการดักแยกเศษขยะที่มีขนาดใหญ่ๆ เช่น เศษไม้ ขวดพลาสติกใหญ่ โลหะ และอื่นๆ
  • ตะแกรงดักขยะชนิดหมุน (Rotary Drum Screen) : ใช้สำหรับการดักแยกเศษขยะที่มีขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง เช่น เศษกระดาษ พลาสติก เป็นต้น

ตะแกรงดักขยะสำหรับบ้าน

ตะแกรงดักขยะชนิดหยาบ (Bar Screen) เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับบ้าน เพราะสามารถดักแยกเศษขยะที่มีขนาดใหญ่ๆ เช่น เศษไม้ ขวดพลาสติกใหญ่ โลหะ และอื่นๆ ได้


ตะแกรงดักขยะที่นิยมใช้งาน

ตะแกรงเหล็กดักขยะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีขนส่ง อาคารอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ เพราะว่ามีความทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และความทนทานต่อการกัดกร่อน 


ข้อดีของตะแกรงดักขยะ

ตะแกรงเหล็กดักขยะมีข้อดีมากมาย เช่น ช่วยให้การจัดการขยะสะดวกสบายและประหยัดเวลา ช่วยลดปัญหาการรั่วไหลของขยะที่เป็นน้ำ ช่วยป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อจากการสัมผัสขยะที่ไม่เหมาะสม และอื่นๆ


ข้อเสียของตะแกรงดักขยะ

ตะแกรงเหล็กดักขยะมีข้อเสียบ้าง เช่น ต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บที่มากกว่าการใช้ถังขยะ ราคาสูงกว่าถังขยะ และอื่นๆVisitors: 153,656