ตะแกรงกรงไก่และการใช้งาน

ตะแกรงกรงไก่คือตะแกรงที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี หรือตาข่ายกรงไก่ ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาด โดยนำลวดเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL WIRE) ที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม และทนทานต่อการกัดกร่อน มาผ่านกระบวนการอาร์คด้วยไฟฟ้าจากเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูง ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงทําให้มีจุดเชื่อมทุกจุดแน่น ระยะห่าง ระหว่างเชื่อมทุกจุดเท่ากันสม่ำเสมอ ด้วยการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ทําให้ตะแกรงกรงไก่มีลักษณะการเรียงตัวเป็นระเบียบ สม่ำเสมอ สามารถนำไปใช้งานต่างๆ ทั้งลักษณะการกั้นตาข่ายหรืองานด้านการก่อสร้าง เช่น ใช้ในการเก็บไข่ไก่ เป็นต้น


ตะแกรงกรงไก่คืออะไร

ตะแกรงกรงไก่คือตะแกรงที่มีการใช้งานหลากหลาย ทั้งงานตาข่ายและงานก่อสร้าง โดยใช้เป็นตัวกันการเข้ามาของสัตว์ เช่น กรงไก่ กรงนก หรือเป็นตัวกันการแตกร้าวของผนังที่ฉาบปูน


ขนาดตะแกรงกรงไก่มาตรฐาน

ตาข่ายกรงไก่มีขนาดต่างๆ มาตรฐานคือ 3 ฟุต (90 ซม.) และ 4 ฟุต (120 ซม.) ความยาวต่อม้วนคือ 80 ฟุต (24 ม.) และ 100 ฟุต (30 ม.) ขนาดตาของตะแกรงกรงไก่ที่ผลิต เบอร์ลวด ช่องห่าง (นิ้ว) หน้ากว้าง * ความยาว No.18 1" 0.90 No.19 3/4" 0.90 No.22 0.50" 0.90 No.18 1" 1.20 No.19 3/4" 1.20 No.22 0.50" 1.20 No.20 1" 0.90 No.22 3/4" 0.90 No.24 0.50" 0.90


ขนาดตะแกรงกรงไก่ที่นิยมใช้

ขนาดตะแกรงกรงไก่มาตรฐานคือ 3 ฟุต (90 ซม.) และ 4 ฟุต (120 ซม.) ความยาวต่อม้วนคือ 80 ฟุต (24 ม.) และ 100 ฟุต (30 ม.) 


ข้อดีของตะแกรงกรงไก่

ตะแกรงกรงไก่มีข้อดีในการใช้งานหลายอย่าง เช่น ใช้เพื่อลดโอกาสแตกร้าวของผนังที่มีการฉาบปูน โดยเฉพาะในจุดที่มีปัญหา เช่น รอบวงกบประตู-หน้าต่างๆ, ตามแนวท่อน้ำประปา, แนวท่อร้อยสายไฟฟ้า, รอยต่อระหว่างเสาและผนัง, รอยต่อระหว่างคานและผนัง, รอยต่อระหว่างผนังและคานคอดิน เป็นต้น ใช้ในการเกษตร เช่น ใช้เป็นค้างไม้เลื้อย ล้อมพืชป้องกันสัตว์ ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ใช้รองรับแผ่นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาไม่ให้หย่อนเป็นท้องช้างได้Visitors: 153,656