ความแตกต่างของตะแกรงเหล็กแบบพ่นสีกับตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์

ความแตกต่างของตะแกรงเหล็กแบบพ่นสีกับตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์

     ตะแกรงระบายน้ำแบบชุบกัลวาไนซ์ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าการพ่นสีทั่วไป โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และเป็นสิ่งที่ใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรง เช่น ตะแกรงระบายน้ำ ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาปิดบ่อพัก ฝาบ่อ รางระบายน้ำเหล็ก ฝาท่อ เป็นต้น ส่วนการพ่นสีจะช่วยให้ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำได้มีสีสันตามที่ต้องการได้


ตะแกรงระบายน้ำแบบชุบกัลวาไนซ์

      ตะแกรงระบายน้ำแบบชุบกัลวาไนซ์คือตะแกรงที่ผ่านการชุบกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันการสนิม โดยการชุบกัลวาไนซ์จะทำให้ตะแกรงมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น


ข้อดีของตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำแบบชุบกัลวาไนซ์

        ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำชุบกัลวาไนซ์มีข้อดีมากมาย เช่น ทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อน ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และความชื้น และยังสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นกรด-เบสสูงได้อีกด้วย 

        คุณสมบัติของเหล็กชุบกัลวาไนซ์ (Galvanized steel) คือการนำเหล็กกล้าหรือเหล็กในแต่ละเกรดไปเคลือบด้วยสารสังกะสี ซึ่งจะนำเหล็กไปแช่ไว้ในอ่างของสารสังกะสี เพื่อให้เหล็กได้รับการเคลือบทั่วถึง โดยจะชุบโดยวิธี Hot-dip galvanizing โดยจะใช้สารสังกะสี Zinc (Zn) เป็นพื้นฐาน โดยจะชุบโดยการจุ่มเหล็กในอ่างของ Zinc (Zn) ที่ร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ


ตะแกรงระบายน้ำแบบพ่นสีคืออะไร

          ตะแกรงระบายน้ำแบบพ่นสีคือตะแกรงที่มีการพ่นสีเพื่อให้ตะแกรงมีสีสันสวยงาม โดยทั่วไปจะใช้ในการตกแต่งหรือใช้เป็นตะแกรงระบายน้ำในบ้านหรืออาคาร โดยมีหลายรูปแบบ และวัสดุที่ใช้ผลิตต่างกันไป อาทิเช่น เหล็ก ซึ่งสามารถซื้อได้จากหลายร้านค้าออนไลน์ หรือร้านค้าที่ขายวัสดุก่อสร้าง


ข้อดีของตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำแบบพ่นสี

          ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำแบบพ่นสีมีข้อดีมากมาย เช่น สามารถระบายน้ำได้ดีกว่าตะแกรงเหล็กทั่วไป และสามารถป้องกันการสนิมได้ดีกว่าตะแกรงเหล็กทั่วไป นอกจากนี้ ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำแบบพ่นสียังสามารถป้องกันการเกิดความเสียหายจากการใช้งานอย่างได้ผล


การเลือกใช้ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

          ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำแบบพ่นสี สามารถกันการเกิดสนิมได้ในระยะเวลา 3-5 ปี จากการกัดกร่อนของน้ำลงบนพื้นผิวเหล็กด้านใน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของการเกิดสนิม ราคาที่ถูกกว่าแบบชุบกัลวาไนซ์ และมีสีให้เลือกมากมาย สีสันสวยงามเหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย


         ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำแบบชุบกัลวาไนซ์ สามารถกันการเกิดสนิมได้ในระยะเวลา 10-20 ปี จากการกัดกร่อนของน้ำที่กว่าจะสามารถซึมลงบนพื้นผิวเหล็กด้านในซึ่งใช้ระยะเวลาที่นานกว่าแบบพ่นสี ด้วยคุณสมบัติของกัลวาไนซ์ที่ช่วยยืดอายุการใช้ก็ทำให้ราคาของตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำแบบชุบกัลวาไนซ์มีราคาที่สูงกว่าแบบพ่นสี Visitors: 151,850